En katastrofal situation för barnen i Gaza

Barnfonden har sedan oktober 2023 stöttat akutinsatser i Gaza genom vår systerorganiation WeWorld som arbetat på plats i området sedan över 30 år tillbaka. Vårt team består av 80 personer som de senaste månaderna lyckats bistå mer än 250 000 internflyktingar – majoriteten kvinnor och barn – med vatten latriner, hygienkit, renhållning och sophantering.

Tillgången till vatten är livsviktigt när temperaturerna stiger. Särskilt för barn under fem år som är särskilt känsliga för uttorkning. Möjligheten att upprätthålla hygienen i flyktingläger räddar liv när sjukdomar sprids och diarrésjukdomar kan vara livshotande för den som är svag och undernärd.

Det vi ser är en humanitär katastrof. Med 850 000 barn på flykt är Gaza just nu den farligaste platsen i världen för barn.

En stor del av infrastrukturen – skolor, sjukhus, vägar, elnät – har förstörts av Israels bombningar.

Som barnrättsorganisation vet vi att barnen är de som drabbas värst i krig och konflikter. Därför är det av yttersta vikt att alla parter respekterar internationell rätt, och att ett omedelbart och permanent eldupphör för att säkerställa att civila skyddas och att hjälporganisationer obehindrat kan ta sig in med humanitärt stöd som vatten, mat och sjukvård till befolkningen, träder i kraft.

Vatten i kubik

850 000 barn är på flykt i Gaza och vattenbristen är akut. Genom vår partner på plats har vi möjlighet att sätta upp vattenstationer i flyktingläger dit familjer kan komma och fylla på dunkar med rent vatten. Kostnaden för att föra in en kubikmeter dricksvatten är 265 kronor. Det räcker i 25 dagar till en familj på 5 personer. Swisha din gåva via länken nedan.

Näringslivsupprop för barnen i Gaza

Den 14 juni samlades representanter för det skånska näringslivet på STUDIO i Malmö för ett gemensamt näringslivsupprop för barnen i Gaza. Barnfondens generalsekreterare Martina Hibell berättade om vårt arbete och vår systerorganisation WeWorld deltog via länk och gav en uppdatering om hur hjälpbehoven ser ut på plats.

 

 

Barn har rätt till liv, överlevnad och utveckling

Barnkonventionen slår fast att alla konventionsstater ska göra sitt yttersta för att säkerställa barns överlevnad. Trots det har minst 14 500 barn dödats i Gaza sedan oktober 2023.

Barn har rätt till bästa möjliga hälsa och sjukvård

Barnkonventionen slår fast att alla konventionsstater ska göra sitt yttersta för att minska barnadödligheten, bekämpa sjukdomar och undernäring. Trots det dödas eller skadas ett barn i Gaza var tionde minut, majoriteten av sjukhusen är förstörda och fullskalig svält råder i Gazas norra delar.

Barn har rätt till bostad, kläder och mat

Barnkonventionen slår fast att alla konventionsstater ska göra sitt yttersta för att se till att barn har tillgång till en skälig levnadsstandard, till exempel bostad, kläder och mat. Trots det har över hälften av alla hus i Gaza förstörts eller skadats, det är akut brist på rent vatten och svält råder i Gazas norra delar.

Barn har rätt till utbildning

Barnkonventionen slår fast att alla konventionsstater ska göra sitt yttersta för att se till att barn får gå i skolan. Trots det har 8 av 10 skolor i Gaza förstörts eller skadats, 13 allmänna bibliotek utplånats och 625 000 elever saknar tillgång till utbildning.

Aktuellt om situationen i Gaza

6 maj:

Enligt Cindy McCain, chef för FN:s livsmedelsprogram World Food Program, råder det fullt utvecklad svält i norra Gaza. Svälten rör sig nu söderut längs Gaza-remsan.

25 mars:

FN:s säkerhetsråd kräver omedelbar vapenvila i Gaza. USA la ned sin röst, övriga 14 rådsmedlemmar röstade ja.

Läs mer 

28 februari:

Massvält är nära förestående i norra Gaza, varnar FN:s livsmedelsprogram WFP. Samtidigt har det blivit nästintill omöjligt att leverera nödhjälp och evakuera sjuka eller skadade, enligt Jens Lærke, talesperson för FN:s humanitära organ Ocha.

Läs mer

21 februari:

Vart sjätte barn under två års ålder i Gaza lider av akut undernäring och 93 procent av barnen under fem år har en eller flera sjukdomar, visar en ny analys från Global Nutrition Cluster som leds av Unicef.

Läs mer

19 februari:

26 av EU:s 27 medlemsländer kräver en omedelbar humanitär paus som leder till en varaktig vapenvila i Gaza, säger EU:s utrikeschef Josep Borrell.

Läs mer

8 februari:

Ann Skelton, ordförande UN Committee on the Rights of the Child (UNCRC):
”Some of [the children in Gaza] have lost their lives, others have lost their limbs, their parents, siblings, and friends. All children living in the Gaza Strip have lost their childhood. They are traumatized, and will forever live with a permanent impact on their mental health.”

Läs mer

Om Barnfonden och ChildFund Alliance

Barnfonden är en religiöst och partipolitiskt obunden barnrättsorganisation som med barnet i fokus adresserar grundläggande orsaker till fattigdom och utsatthet. Tillsammans med våra givare – privatpersoner, företag, institutioner, stiftelser – samt barn, familjer och personal i våra programområden arbetar vi varje dag för att ge fler barn i världen en trygg uppväxt och en bättre framtid.

Barnfonden ingår i det globala nätverket ChildFund Alliance vars 11 medlemmar stödjer över 36 miljoner barn i 70 länder. Vi arbetar långsiktigt och utifrån ett helhetsperspektiv på barns behov. Vi kämpar för att förbättra barns och familjers villkor genom att fokusera på utbildning, hälsa, försörjning och barns rätt till trygghet och skydd. Vi arbetar dessutom för att förebygga katastrofer och öka beredskapen i områden som drabbas hårt av klimatförändringarnas effekter.