Uttalande om situationen i Gaza

Barnfonden har sedan oktober 2023 stöttat akutinsatser i Gaza genom vår partnerorganisation som arbetat på plats i området sedan över 30 år tillbaka. De har lyckats distribuera bland annat vatten, hygienkit och latriner in till människorna i Gaza, men liksom alla andra humanitära aktörer upplever de stora svårigheter att ta sig in i området.

Situationen är fruktansvärd och katastrofal. Experter inom FN menar att Israel medvetet förstör och blockerar Gazas matsystem och använder svält som ett krigsvapen. Detta strider mot FN:s säkerhetsråds resolution 2417 och är ett brott enligt internationell humanitär rätt.

FN har varnat för att upp emot 80 procent av Gazas invånare riskerar att svälta. Bristen på vatten är enorm, gravida kvinnor får inte adekvat vård, hundratusentals barn riskerar att drabbas av svåra sjukdomar, och har redan drabbats av, eller står på gränsen till, allvarlig undernäring. Nyligen visade en undersökning från Global Nutrition Cluster som arbetar för UNICEF att var sjätte barn under två år lider av akut undernäring och 93 procent av barnen under fem år har en eller flera sjukdomar. Särskilt svår är situationen i norra delarna av Gaza dit det är i princip omöjligt att ta sig. Bland annat har FN:s World food programme tvingats pausa sina matleveranser till de norra delarna på grund av den kaosartade och våldsamma situation som råder där.

Fler än tio barn per dag förlorar ett eller båda sina ben, och Unicef uppskattar att åtminstone 17 000 barn separerats från sina föräldrar. I princip alla Gazas 1,2 miljoner barn är i behov av psykosocialt stöd. Endast elva av 36 Palestinska sjukhus är delvis fungerande. Åtminstone 55 procent av skolorna har skadats helt eller delvis. Många skolor har använts som tillfälliga skydd för internflyktingar. Minst 28 663 människor i Gaza har dödats sedan den 7 oktober 2023, upp emot 70 procent av dem är kvinnor och barn. Mer än 68 395 människor har rapporterats skadade, varav åtminstone 11 682 är barn.

Som barnrättsorganisation vet vi att barnen är de som drabbas värst i krig och konflikter. Därför är det av yttersta vikt att alla parter respekterar internationell rätt, och att ett omedelbart och permanent eldupphör för att säkerställa att civila skyddas och att hjälporganisationer obehindrat kan ta sig in med humanitärt stöd som vatten, mat och sjukvård till befolkningen, träder i kraft.

Källor:
https://www.ohchr.org/en/press-releases/2024/01/over-one-hundred-days-war-israel-destroying-gazas-food-system-and
https://reliefweb.int/report/occupied-palestinian-territory/hostilities-gaza-strip-and-israel-flash-update-123-enarhe
https://www.wfp.org/stories/gaza-wfp-forced-pause-food-distributions-north-report-warns-worsening-crisis
https://www.ohchr.org/en/statements/2024/02/child-rights-committee-statement-children-gaza
https://reliefweb.int/report/occupied-palestinian-territory/unicef-state-palestine-humanitarian-situation-report-escalation-14-february-2024

 

Klicka här för att stödja vår akutinsats.