Kambodja

Kambodja har utvecklats snabbt de senaste decennierna. Den ekonomiska tillväxten har varit hög och fattigdomen har pressats tillbaka. Men fortfarande är landet ett av de fattigaste i Asien och många människor lever under fattigdomsgränsen. Utsattheten är särskilt stor på landsbygden. Vi är på plats och arbetar för att fler barn ska kunna växa upp i trygghet till en bättre framtid.

Här arbetar vi i Kambodja

Vårt arbete i Kambodja är koncentrerat till tre olika provinser:

Battambang i västra delen av Kambodja.

Kratie i östra delen av Kambodja.

Svai Rieng i sydöstra delen av Kambodja.

Det här gör vi i Kambodja

Barnfonden har varit på plats i Kambodja i nästan 15 år och vårt arbete där stöds av många tusen faddrar och månadsgivare i Sverige. Vi arbetar på flera fronter för att ge barn och familjer möjlighet till en bättre framtid.

Centrala uppgifter är att ge fler barn möjlighet till utbildning, fler familjer tillgång till rent vatten, minska våld mot och exploatering av barn samt motverka och lindra effekterna av klimatförändringarna.

Utbildning

Vi gör stora och breda insatser för att fler barn ska börja och gå klart skolan. Det handlar både om att ändra attityder och om att förbättra de faktiska förutsättningarna att gå i skolan.

Utbildningen är rejält eftersatt i Kambodja. Det saknas både skolor och utbildade lärare. Kvaliteten på undervisningen är ofta låg. Många föräldrar har dessutom inte kunskap om vikten av utbildning. Analfabetismen är utbredd i den äldre generationen. De allra flesta barn börjar i grundskolan men många hoppas av skolan i förtid.

Fakta om Kambodja

Korta fakta om Kambodja

Yta: 181 035 km² (Sverige: 450 295 km²)
Antal invånare: 16,6 miljoner (2020)
Befolkningstillväxt: 1,4% (2020)
Befolkningstäthet: 95 pers./km² (Sverige: 25/km²)
Andel som bor i städer: 24%
Medellivslängd: 69 år (2017)
Statsskick: Monarki, enhetsstat
Huvudstad: Phnom Penh
Språk: Khmer
Valuta: Riel

Mer information om Kambodja