Indien

Indien är ett land, men kan närmast beskrivas som en hel kontinent. Kontrasterna är enorma, liksom landets yta och befolkning. Barnfondens samarbetar med ChildFund Indien som har verkat i stora delar av landet sedan 1951. Vi arbetar för att fler barn ska kunna växa upp i trygghet till en bättre framtid.

Här arbetar vi i Indien

Vårt arbete i Indien är fokuserat till delstaten Rajasthan, och framförallt till Gogunda och Kotra i närheten av staden Udaipur. Det är ett bergigt, torrt och svårodlat område. Många lever i djup fattigdom och stor utsatthet. De flesta arbetar inom jordbruket. Medelinkomsten är under 1 USD per dag.

Människorna bor i lerhus med halmtak och jordgolv. Många saknar tillgång till rent vatten och toaletter eller latriner.

Maten består för det mesta av grödor som majs, vete och ris samt olika grönsaker, exempelvis aubergine och spenat. Ibland äter man kyckling eller getkött. Vanliga frukter är mango, bananer och sockeräpplen.

Indien - medelinkomstland med stor fattigdom

Drygt 400 miljoner lever under fattigdomsgränsen i Indien

De senaste två decennierna har tillväxten i Indien accelererat och landet är en av världens största ekonomier. Men trots att Indien idag är ett medelinkomstland lever nära 30 procent av befolkningen under fattigdomsgränsen – det motsvarar fler än 372 miljoner människor.

Ett kastsystem som lever kvar

I Indien bor fler barn är någon annanstans i världen och barn under 18 år representerar hela 37 procent av befolkningen. 40 procent av dem lever under sårbara och utsatta förhållanden. Kastsystemet är idag olagligt men lever kvar och miljontals daliter – de som står helt utanför kastsystemet – är marginaliserade, diskriminerade och utstötta från samhället.

Många barn går inte i skolan

Enligt FN är det över 250 miljoner barn i världen som inte går i skolan – trots att alla barn har rätt att gå grundskolan. Den vanligaste orsaken är fattigdom.

Barnfonden fokuserar på alla barns rätt till trygghet och skydd. Vi arbetar också aktivt för att fler barn ska få tillgång till utbildning – även barn på landsbygden där det kan vara långt till närmaste skola. Barn i fattiga områden, oavsett om de är i storstaden eller på landsbygden, saknar det basala för att kunna nå sin fulla potential.

Läs- och skrivkunnigheten i Indien har ökat i takt och fler barn går i skolan. Trots en förbättring är det fortfarande många barn som inte får ta del av sin rätt att gå skolan. Brist på behöriga lärare är också ett problem och därmed kvaliteten på utbildningen.

Det är framför allt barn på landsbygden som många barn inte börjar i grundskolan eller hoppar av i förtid. I delstaten Rajasthan är många familjer beroende av jordbruk och de får ofta flytta runt dit arbeten finns. De har ofta svårt att stanna kvar på samma plats under lång tid och det gör att barnens skolgång blir lidande. Ibland är det också de långa avstånden på indiska landsbygden som hindrar barn från att överhuvudtaget ta sig till skolan.

Skadliga traditioner lever kvar

Trots snabb utveckling är det många traditioner och beteenden som förändras i långsam takt. Barnarbete, barnäktenskap, könsbaserat våld och trafficking är stora utmaningar i dagens Indien.

Barnäktenskap en djupt rotad tradition i Indien

En stor andel av alla barnäktenskap i världen har ingåtts i Indien. Martina Hibell, generalsekreterare på Barnfonden, förklarar varför barnäktenskap är en helhetsfråga:

– Det händer att flickor lovas bort redan innan de är födda och vi ser att det finns djupt rotade traditioner bakom varje barnäktenskap. Vi behöver arbeta med helheten för att förändra beteenden och därför fokuserar vi på tjejers rätt till utbildning samtidigt som vi bekämpar fattigdom och stärker skyddsnäten som finns runtomkring flickorna.

Fakta om Indien

Korta fakta om Indien

Yta: 3 287 000 km² (Sverige: 450 295 km²)
Antal invånare: 1377 miljoner (2020)
Befolkningstillväxt: 1% (2020)
Befolkningstäthet: 464 pers./km² (Sverige: 25/km²)
Andel som bor i städer: 35%
Medellivslängd: 69 år (2017)
Statsskick: Förbundsrepublik
Huvudstad: New Delhi
Språk: 30 olika språk, 2000 olika dialekter. Hindi största språket.
Valuta: Rupie

Historia, klimat, demografi

Indien har fått sitt namn efter de högtstående kulturer som existerade vid floden Indus redan för 4 000 år sedan.

Landet har under historien varit en viktig handelspartner. I mitten av 1600-talet fann européer sjövägen till  Indien och började upprätta handelsstationer. På 1700-talet togs dessa över av britterna som koloniserade landet. I slutet av 1800-talet började kampen för ett fritt Indien.

Efter andra världskrigets slut drog sig britterna slutligen tillbaka men i samband med tillbakadragandet delades den gamla kolonin i två separata stater, Indien och Pakistan. De båda länderna utropade självständighet 1947 och nya gränser drogs upp, men de tvistar fortfarande om gränsområdet Kashmir.

Indien är ett av världens största länder

Indien är till ytan ett av världens största länder, sju gånger så stort som Sverige. I de mest nordliga delarna dominerar bergskedjan Himalaya medan ett platålandskap präglar syd. Däremellan breder ett stort slättland ut sig och där rinner de stora floderna Indus, Ganges och Brahmaputra.

Varierande klimat och många naturkatastrofer

Klimatet är mycket varierande eftersom landet är så stort, i norr är klimatet tempererat och i söder tropiskt. I de norra delarna skiftar temperaturen över året, från 15 upp till 50 grader. I söder ligger temperaturen generellt runt 30 grader året om. Monsunen varar mellan juni och september.

Indien är ofta drabbat av naturkatastrofer. Värmeböljor, kraftiga regn i norr och torka i söder skördar varje år många människoliv.