Låt oss skapa tusentals måltider till barn som lider av undernäring. Är du med?

#swishapyttelite

Kocken Jessie Sommarström brinner för miljömässig- och social hållbarhet. Som ambassadör för Barnfonden vill Jessie bidra till att fler barn i områden som drabbas av klimatförändringar får näringsrik mat. Är du med? Även en pytteliten handling från dig har jättestor betydelse för många barn. Swisha en gåva idag. 

Klimatförändringarna drabbar barnen hårdast

Läget är akut i många delar av världen. Fattigdom och hunger ökar på grund av bland annat klimatförändringar och konflikter. Det är barnen som drabbas hårdast. Du kan vara med och göra skillnad för de mest utsatta.

Bli fadder eller månadsgivare idag. Tillsammans räddar vi liv.

Barnfonden arbetar för barns rätt till trygghet i områden som drabbas av klimatförändringar

Barnfonden är en barnrättsorganisation som fokuserar på hur klimatförändringarna påverkar barns trygghet och livsvillkor. Vi arbetar i utsatta områden i framför allt Afrika, Asien och Latinamerika. Med ditt stöd kan vi bidra till att fler barn får utbildning, god hälsa och en trygg uppväxt. Tillsammans bygger vi motståndskraft och en bättre framtid.

Vår vision är en hållbar värld där barn blir lyssnade på, tas om hand och respekteras.

En värld där alla barn kan säga…

Så här kan du stödja oss

Aktuellt

Läs Barnfondens strategi för 2021 – 2025: Keeping Children Safe in a Changing Climate

Vi arbetar på olika sätt för att värva nya givare som kan bidra till att ge fler barn i världen en trygg uppväxt. Bland annat så har vi värvarteam som knackar dörr i olika delar av landet. Läs mer om hur vi värvar.

Vårt arbete

Barns rätt till trygghet i ett klimat som förändras

I Barnfondens arbete står barnen och barns rätt till en trygg uppväxt i fokus.

Genom att arbeta i samma område under en längre tid bidrar vi till långsiktig och hållbar förändring av samhället. Tillsammans med våra samarbetspartners och med stöd från våra givare förbättrar vi barns och familjers villkor både här och nu och i framtiden. Vi gör det genom att fokusera på utbildning, hälsa, försörjning och barns rätt till trygghet och skydd. Samt på klimatförändringarna – vår tids största utmaning – eftersom de utgör ett särskilt stort hot mot barnen.

Det är vi tillsammans – personal, givare, barn och familjer – som åstadkommer hållbar förändring.

Barnfondens arbete utgår från FN:s barnkonvention.

I våra Effektrapporter kan du läsa mer om vilka insatser vi gjort tidigare och hur de gett fler barn i världen en tryggare uppväxt och en bättre framtid.

Om Barnfonden

Barnfonden är en barnrättsorganisation som grundades 1991.

Vi är en del av det internationella nätverket ChildFund Alliance och tillsammans stödjer vi cirka 36 miljoner barn och familjer i fler än 70 länder världen över.

Barnfonden stöds av över 20 000 barnfaddrar och andra månadsgivare.

Barnfondens kontor finns i Malmö.

Barnfondens arbete leds av en oavlönad styrelse.

Barnfondens arbete utgår från FN:s barnkonvention.

Barnfonden har 90-konto och är medlem i branschorganisationen Giva Sverige samt Concord Sverige.

Aktuellt om vårt arbete

ChildFund Alliance generalsekreterare: Tillsammans kan vi göra verklig skillnad

Barnfonden ingår i ChildFund Alliance som består av 11 barnrättsorganisationer från olika delar av världen. Tillsammans stödjer vi 32 miljoner barn i 70 länder. Under alliansens barnsrättskonferens i Malmö våren 2023 pratade vi med ChildFund Alliance generalsekreterare Meg Gardinier om arbetet för barns rättigheter och vilken skillnad vår allians kan göra.

Stöd våra akutinsatser i Marocko och Libyen

Tiotusentals döda, saknade och skadade är följden av de nyligen inträffade katastroferna i Marocko och Libyen. Barnfonden gör en akutinsats genom vår systerorganisation WeWorld som är på plats i både Marocko och Libyen. Överlevande ges akutstöd i form av exempelvis rent vatten, hygienkit, mediciner, filtar, täcken, madrasser, kläder, ficklampor och matlagningsutrustning.

Vi fortsätter att stötta barnen i jordbävningsdrabbade Syrien

Den 6 februari 2023 drabbades Syrien och Turkiet av flertalet kraftiga jordbävningar. Tusentals byggnader kollapsade och över 50 000 människor omkom. Tack vare vårt globala nätverk ChildFund Alliance kunde vi snabbt sätta in akutinsatser, men vi stannar också kvar för att hjälpa till med uppbyggnad av samhället igen. Jordbävningskatastrofen i februari lämnade efter sig stor förödelse….

Följ och gilla oss gärna på Facebook. Är du fadder kan du gå med i vår Facebook-grupp för faddrar.

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev 

Samarbetspartners