Tillsammans ger vi barn en bättre framtid

Stöd Barnfondens arbete – Bli fadder eller månadsgivare

Just nu

Många barn i Afghanistan riskerar undernäring i vinter. Stöd vår insats för att ge fler barn mat

Tack för ert stöd 2021! Martina Hibell om året som gått

Barnfondens barnrättskonferens 2021 – Se hela konferensen och ladda ned folder

Klimatförändringar drabbar barnen hårdast

Barnfonden är en barnrättsorganisation som arbetar i utsatta områden i Afrika, Asien och Latinamerika. Barnen drabbas hårdast av de pågående klimatförändringarna. Med ditt stöd kan vi ge fler barn utbildning, god hälsa och trygghet i ett föränderligt klimat.  Tillsammans kan vi ge dem en bättre framtid.

Vår vision är en hållbar värld där barn blir lyssnade på, tas om hand och respekteras.

En värld där alla barn kan säga…

Så här kan du stödja oss

Aktuellt

Barnfonden har nyligen startat ett projekt mot barnarbete i Etiopien. Läs även ChildFund Alliance rapport om barnarbete, Addressing Child Labour.

Läs Barnfondens strategi för 2021 – 2025: Keeping Children Safe in a Changing Climate

Genom ett stöd på 3,9 miljoner kronor från Musikhjälpen genomföra vi nu en insats för att motverka olika typer av övergrepp i världens största flyktingläger i Cox’s Bazar i Bangladesh.

Vi arbetar på olika sätt för att värva nya givare som kan bidra till att ge fler barn i världen en trygg uppväxt. Bland annat så har vi värvarteam som knackar dörr i olika delar av landet.

Vårt arbete

Barns rätt till trygghet i ett föränderligt klimat

Vår verkliga hjärtefråga är barns rätt till ett tryggt liv. Vi sätter alltid barnet i fokus och alla våra insatser syftar till att ge fler barn i världen en trygg uppväxt och en bättre framtid.

Vägen dit går via insatser inom utbildning, hälsa, försörjning, trygghet och skydd samt klimat. Vi arbetar långsiktigt, holistiskt och inkluderande.

Det är vi tillsammans – personal, givare, barn och familjer – som åstadkommer hållbar förändring.

Barnfondens arbete utgår från FN:s barnkonvention.

I våra Effektrapporter kan du läsa mer om vilka insatser vi gjort tidigare och hur de gett fler barn i världen en tryggare uppväxt och en bättre framtid.

Om Barnfonden

Barnfonden är en barnrättsorganisation som grundades 1991.

Vi är en del av det internationella nätverket ChildFund Alliance och tillsammans stödjer vi cirka 23 miljoner barn och familjer i fler än 70 länder världen över.

Barnfonden stöds av över 20 000 barnfaddrar och andra månadsgivare.

Barnfondens kontor finns i Malmö.

Barnfondens arbete leds av en oavlönad styrelse.

Barnfondens arbete utgår från FN:s barnkonvention.

Barnfonden har 90-konto och är medlem i branschorganisationen Giva Sverige samt Concord Sverige.

Aktuellt om vårt arbete

Mindre barnarbete och mer skola ökar tryggheten för barnen i Dugda

I vårt projekt, som startade våren 2021, arbetar vi tillsammans med barn och vuxna för att skapa en tryggare framtid för alla i Dugda. Målet är att minska förekomsten av barnarbete i Dugda så att fler barn istället kan få vara barn, kan gå i skolan och utbilda sig.

I spåren av pandemin drabbas barnen i det tysta

Nu måste vi kroka arm för att säkra barns hopp om en framtid. Vi måste alla göra vad vi kan för att vinna tillbaka alla barns mest självklara rättighet, att få vara just barn. Det skriver Barnfondens generalsekreterare tillsammans med företrädare för Världens Barn-organisationerna i en debattartikel i Dala-Demokraten.

Etiopien i akut situation när krisen förvärras

Konflikten i Etiopien har eskalerat. Barnfonden går nu in med akutstöd till utsatta barn och familjer som tvingats lämna sina hem och som saknar förnödenheter såsom mat, vatten, tak över huvudet och vård.

Följ och gilla oss gärna på Facebook. Är du fadder kan du gå med i vår Facebook-grupp för faddrar.

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev 

Samarbetspartners