Klimatförändringar drabbar barnen värst

Barnfonden arbetar för att ge klimatdrabbade barn trygghet och en bättre framtid

Läget är akut i många delar av världen. Fattigdom och hunger ökar på grund av klimatförändringar, pandemin och kriget i Ukraina. Det är barnen som drabbas hårdast. Du kan vara med och göra skillnad för de mest utsatta.

Bli fadder eller månadsgivare idag. Tillsammans räddar vi liv.

Barnfonden är en barnrättsorganisation som arbetar i utsatta områden i Afrika, Asien och Latinamerika.  Med ditt stöd kan vi ge fler barn utbildning, god hälsa och trygghet i ett föränderligt klimat.  Tillsammans kan vi ge dem en bättre framtid.

Vår vision är en hållbar värld där barn blir lyssnade på, tas om hand och respekteras.

En värld där alla barn kan säga…

Så här kan du stödja oss

Aktuellt

Barnfonden gör just nu en akutinsats i krigets Ukraina. Stöd vårt arbete på plats.

Läs Barnfondens strategi för 2021 – 2025: Keeping Children Safe in a Changing Climate

Genom ett stöd på 3,9 miljoner kronor från Musikhjälpen genomför vi en insats för att motverka olika typer av övergrepp i världens största flyktingläger i Cox’s Bazar i Bangladesh.

Vi arbetar på olika sätt för att värva nya givare som kan bidra till att ge fler barn i världen en trygg uppväxt. Bland annat så har vi värvarteam som knackar dörr i olika delar av landet.

Vårt arbete

Barns rätt till trygghet i ett föränderligt klimat

Vår verkliga hjärtefråga är barns rätt till ett tryggt liv. Vi sätter alltid barnet i fokus och alla våra insatser syftar till att ge fler barn i världen en trygg uppväxt och en bättre framtid.

Vägen dit går via insatser inom utbildning, hälsa, försörjning, trygghet och skydd samt klimat. Vi arbetar långsiktigt, holistiskt och inkluderande.

Det är vi tillsammans – personal, givare, barn och familjer – som åstadkommer hållbar förändring.

Barnfondens arbete utgår från FN:s barnkonvention.

I våra Effektrapporter kan du läsa mer om vilka insatser vi gjort tidigare och hur de gett fler barn i världen en tryggare uppväxt och en bättre framtid.

Om Barnfonden

Barnfonden är en barnrättsorganisation som grundades 1991.

Vi är en del av det internationella nätverket ChildFund Alliance och tillsammans stödjer vi cirka 23 miljoner barn och familjer i fler än 70 länder världen över.

Barnfonden stöds av över 20 000 barnfaddrar och andra månadsgivare.

Barnfondens kontor finns i Malmö.

Barnfondens arbete leds av en oavlönad styrelse.

Barnfondens arbete utgår från FN:s barnkonvention.

Barnfonden har 90-konto och är medlem i branschorganisationen Giva Sverige samt Concord Sverige.

Aktuellt om vårt arbete

Etiopien i akut situation när krisen förvärras

Konflikten i Etiopien har eskalerat. Barnfonden går nu in med akutstöd till utsatta barn och familjer som tvingats lämna sina hem och som saknar förnödenheter såsom mat, vatten, tak över huvudet och vård.

Stöd barnen i Ukraina

7,5 miljoner barn är i fara på grund av kriget i Ukraina. Vi följer den dramatiska utvecklingen och allt engagemang gör skillnad. Barnfonden är genom vår systerorganisation, ChildFund Tyskland, verksamma i Ukraina sedan nästan 20 år. Var med och stötta de drabbade!

Välkommen i styrelsen, Maya

Hon har gjort sin röst hörd i ungdomsforum inom både FN och EU. Nu gör hennes engagemang också avtryck i Barnfondens styrelse där Maya Mbog Rosén är suppleant sedan oktober 2020.

Följ och gilla oss gärna på Facebook. Är du fadder kan du gå med i vår Facebook-grupp för faddrar.

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev 

Samarbetspartners