Tillsammans ger vi fler barn möjlighet till utbildning

Många bidrag små gör stor skillnad!

 #swishapyttelite 

Klimatförändringarna drabbar barnen värst

Barnfonden arbetar för barns rätt till trygghet i områden som drabbas av klimatförändringar

Läget är akut i många delar av världen. Fattigdom och hunger ökar på grund av klimatförändringar, pandemin och kriget i Ukraina. Det är barnen som drabbas hårdast. Till exempel i Östafrika där den pågående torkan påverkar allt fler. Du kan vara med och göra skillnad för de mest utsatta.

Bli fadder eller månadsgivare idag. Tillsammans räddar vi liv.

Barnfonden är en barnrättsorganisation som fokuserar på hur klimatförändringarna påverkar barns trygghet och livsvillkor. Vi arbetar i utsatta områden i framför allt Afrika, Asien och Latinamerika. Med ditt stöd kan vi bidra till att fler barn får utbildning, god hälsa och en trygg uppväxt. Tillsammans bygger vi motståndskraft och en bättre framtid.

Vår vision är en hållbar värld där barn blir lyssnade på, tas om hand och respekteras.

En värld där alla barn kan säga…

Så här kan du stödja oss

Aktuellt

Läs Barnfondens strategi för 2021 – 2025: Keeping Children Safe in a Changing Climate

Genom ett stöd på 3,9 miljoner kronor från Musikhjälpen genomför vi en insats för att motverka olika typer av övergrepp i världens största flyktingläger i Cox’s Bazar i Bangladesh. Läs mer om insatsen.

Vi arbetar på olika sätt för att värva nya givare som kan bidra till att ge fler barn i världen en trygg uppväxt. Bland annat så har vi värvarteam som knackar dörr i olika delar av landet. Läs mer om hur vi värvar.

Vårt arbete

Barns rätt till trygghet i ett klimat som förändras

I Barnfondens arbete står barnen och barns rätt till en trygg uppväxt i fokus.

Genom att arbeta i samma område under en längre tid bidrar vi till långsiktig och hållbar förändring av samhället. Tillsammans med våra samarbetspartners och med stöd från våra givare förbättrar vi barns och familjers villkor både här och nu och i framtiden. Vi gör det genom att fokusera på utbildning, hälsa, försörjning och barns rätt till trygghet och skydd. Samt på klimatförändringarna – vår tids största utmaning – eftersom de utgör ett särskilt stort hot mot barnen.

Det är vi tillsammans – personal, givare, barn och familjer – som åstadkommer hållbar förändring.

Barnfondens arbete utgår från FN:s barnkonvention.

I våra Effektrapporter kan du läsa mer om vilka insatser vi gjort tidigare och hur de gett fler barn i världen en tryggare uppväxt och en bättre framtid.

Om Barnfonden

Barnfonden är en barnrättsorganisation som grundades 1991.

Vi är en del av det internationella nätverket ChildFund Alliance och tillsammans stödjer vi cirka 32 miljoner barn och familjer i fler än 70 länder världen över.

Barnfonden stöds av över 20 000 barnfaddrar och andra månadsgivare.

Barnfondens kontor finns i Malmö.

Barnfondens arbete leds av en oavlönad styrelse.

Barnfondens arbete utgår från FN:s barnkonvention.

Barnfonden har 90-konto och är medlem i branschorganisationen Giva Sverige samt Concord Sverige.

Aktuellt om vårt arbete

Vi fortsätter att stötta barnen i jordbävningsdrabbade Syrien

Den 6 februari 2023 drabbades Syrien och Turkiet av flertalet kraftiga jordbävningar. Tusentals byggnader kollapsade och över 50 000 människor omkom. Tack vare vårt globala nätverk ChildFund Alliance kunde vi snabbt sätta in akutinsatser, men vi stannar också kvar för att hjälpa till med uppbyggnad av samhället igen. Jordbävningskatastrofen i februari lämnade efter sig stor förödelse….

Fadderbarn i förskolan ger perspektiv på världen

Personalkooperativet Filifjonkan har sedan nästan 30 år tillbaka stöttat olika fadderbarn via Barnfonden. Genom att berätta och prata om fadderbarnet i förskolegruppen får barnen nya perspektiv på världen och lär sig reflektera över våra olika förutsättningar i livet.

Barn och unga kämpar för sina rättigheter i världens största flyktingläger

Den muslimska minoritetsgruppen rohingya är en av världens mest förföljda folkgrupper. Våldet mot dem i Myanmar tvingar tusentals personer att fly varje år. Nästan en miljon människor, varav drygt hälften är barn, har sedan flera år tillbaka flytt till grannlandet Bangladesh och bor nu i världens största flyktingläger Kutupalong i Cox’s Bazar. Barnfonden är på…

Följ och gilla oss gärna på Facebook. Är du fadder kan du gå med i vår Facebook-grupp för faddrar.

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev 

Samarbetspartners