NYHETER OCH AKTUELLT

Ny studie: Ökad klimatmedvetenhet inte synonymt med ökad klimatoro

En ny studie från Lunds universitet undersöker hur ungdomars mentala hälsa påverkas av att delta i en klimatgrupp. Masterstudenten Sonja Hammer har under våren följt 75 tonåringar och unga vuxna i Prey Veng-provinsen i Kambodja. Sonja Hammer studerar vid Avdelningen för Riskhantering och samhällssäkerhet, Lunds tekniska högskola. Under hösten 2023 gjorde hon praktik på Barnfondens…

Egen cykel gör livet lättare för flickor i Senegal

Genom ChildFund har 45 flickor på landsbygden i Senegel fått tillgång till cyklar så att de enklare sa kunna ta sig till skolan. För femtonåriga Hinthia innebär det mer tid för vila och studier när hon slipper gå nästan tre mil om dagen.  För Hinthia är vägen till skolan lång. Det finns inga skolbussar, bilar…

Concords Barometer 2024: Sverige måste göra mer och bättre

Nu har Barometer 2024 släppts, årets upplaga av svenska civilsamhällets granskning av Sveriges politik för global utveckling. Den övergripande slutsatsen är att det är tydligt att regeringen inte gör vad som krävs för att vi ska lyckas uppnå en rättvis och hållbar global utveckling – trots att de är bundna att göra det genom både…

”Jag vill hjälpa så många som möjligt” 

Joseph växte upp som fadderbarn, idag driver han vattenprojektet Savanna i Kenya, som ger mer än 5 000 personer tillgång till rent vatten. Projektet drivs av Emali Dedicated Children’s Agency, Barnfondens partner på plats. Joseph Maneeno växte upp under enkla förhållanden i östra Kenya. Hans mamma sålde mat på gatan och hade svårt att få pengarna…

” Jag försöker tänka på vad jag kan göra redan idag för att skapa förändring”

Vårt arbete för att ge barn en bättre framtid finansieras till 86 procent av privata donationer.  ­­Men vem är det egentligen som ger? En av våra supergivare är Aylin Daut Shad, projektledare och ansvarig för social hållbarhet på Altitude Meetings. Sedan oktober 2023 har hennes engagemang bidragit till att samla in nästan 300 000 kronor…

F.d. elitsoldat startade insamling till Barnfonden

När David Friberg såg nyheter från kriget i Gaza bestämde han sig för att under en dag skänka sitt arvode som personlig tränare till barnen på flykt. Situationen i Gaza är fruktansvärd. Civila dödas och skadas i tusental samtidigt som brist på mat och vatten leder till sjukdomar och svält. David Friberg såg inläggen från…

Klassförsäljning gav 45 familjer i Kenya rent vatten i ett helt år

Hållbarhetsprofilen och greenfluencern Annika Sundin tog initiativ till klassförsäljning via Barnfonden. Hennes dotters klass lyckades sedan samla in 17 900 kronor, varav hälften gick till klasskassan och andra hälften till rent vatten. Annikas Sundins hållbarhetsengagemang började i samband med att hon blev gravid med dottern Hulda. Hon började ställa om till att leva mer hållbart…