” Jag försöker tänka på vad jag kan göra redan idag för att skapa förändring”

Vårt arbete för att ge barn en bättre framtid finansieras till 86 procent av privata donationer.  ­­Men vem är det egentligen som ger? En av våra supergivare är Aylin Daut Shad, projektledare och ansvarig för social hållbarhet på Altitude Meetings. Sedan oktober 2023 har hennes engagemang bidragit till att samla in nästan 300 000 kronor till Barnfondens arbete i Gaza.

Den 14 juni höll Barnfonden och Altitude Meetings ett näringslivsupprop för att diskutera vad företag kan göra för att hjälpa barnen i Gaza. På plats presenterade Aylin Daut Shad idén att starta en företagschallenge för att få fler att engagera sig.

Vattenbristen i Gaza är akut och svårast är det för barnen. Genom vår systerorganisation WeWorld, installerar vi vattenstationer i flyktingläger. Att föra in en kubikmeter rent vatten kostar 265 kronor och räcker till en familj på fem personer i 25 dagar.

För att delta i utmaningen behöver man skänka minst en kubikmeter vatten och sedan uppmana fem nya företag att göra detsamma.

Hur kom du på idén till insamlingen?

– Jag är en doer som gärna vill göra något här och nu. Jag försöker tänka på vad jag kan göra redan idag för att skapa förändring. När jag hörde Barnfondens generalsekreterare Martina Hibell berätta om priset för en kubikmeter vatten så var det en väldigt konkret grej. Jag tänkte att vi har nätverk och känner väldigt många inom näringslivet. Vad kan vi göra med små medel som inte kräver så mycket tid av oss? Jo, vi kan sätta press på andra.

Varför har ni på Altitude Meetings valt att engagera er i den här frågan?

– Vi vill skapa förändring i världen och vi har ett väldigt stort driv just när det kommer till demokratifrågor och mänskliga rättigheter. Det här är ett sätt att synliggöra vad som händer i världen och vad vi kan göra för att hjälpa till. Där vill vi ligga i framkant.

Det verkar som om det ofta går väldigt fort från idé till utförande hos er? Vad tror du att det beror på?

– När man jobbar med den här typen av frågor så måste man också vara snabb på bollen, för det är här och nu vi har en kris och måste hjälpa till. Mycket handlar också om ledarskapet. Vår vd Yasmin Arhan Modéer är en fantastisk ledare och visionär som vill göra gott. Eftersom hon också är styrelseordförande för Barnfonden har vi den här gången kunnat ha ett nära samarbete. Jag tror att det handlar mycket om henne och hur det sipprar ned till oss andra. Hon ger oss möjligheter att faktiskt kunna starta sådana här initiativ på arbetstid för att det är något som dockar in i vad i vill åstadkomma som bolag.

På er hemsida står det som ett uttalat mål att ni vill förbättra samhället med fokus på klimat och demokrati. Hur påverkar det företagskulturen att arbeta i ett värderingsstyrt bolag?

– Väldigt positivt, vi står för något som är viktigt och markerar att vi är med och skapar positiv förändring. Mänskliga rättigheter är en självklar grej som ska gälla alla. Att vi backar det och visar att vi tar ställning för människors lika värde präglar vår företagskultur. Det gör också att medarbetarna får ett engagemang som man kanske inte hade tidigare. Det finns möjligheter för en att själv påverka, ta initiativ och skapa förändring så länge det passar in i den stora helhetsbilden av vad vi vill utföra. Vi samlas kring att vi har en gemensam bild av vad som är viktigt.

För några veckor sedan nominerades du till Stenbeckspriset för en insamling du tagit initiativ till utanför jobbet. Du och ytterligare sex kvinnor från näringslivet ordnade en gala där ni på kort tid lyckades samla in 200 000 kr som ni donerade till Barnfondens arbete i Gaza. Varför just till oss?

– Det avgörande för oss var att ni hade en direkt koppling till Gaza genom er systerorganiosation WeWorld. Vi visste att även om det här är en pågående kris så tar ni ansvar för helheten och jobbar långsiktigt. Det är inte bara här och nu för att sedan backa ut, utan det finns ett holistiskt perspektiv där ni arbetar strategiskt för barnen.

Vad roligt att höra! Under galan lyckades ni engagera både privatpersoner och företag som bidrog på olika sätt.  Vad tror du är framgångsreceptet för en lyckad insamling?

– Tänk brett och ställ frågan till alla möjliga människor om de kan bidra. Det är inte alltid de man tror som gör det, utan det kan vara din frisör eller handlaren i matbutiken. Man blir förvånad över hur många som kan ställa upp. När vi ställde frågan på LinkedIn och Instagram så bara öste det på med personer som hade olika saker de kunde donera till auktionen, från sminkningar och klippningar till yogalektioner. Använd kollektivet och se vad ni kan göra tillsammans.

Var kommer ditt eget driv ifrån?

– Det har jag alltid haft. Vi har en övning på jobbet där man ska välja två värderingar som definierar en. Jag har gjort den flera gånger och kommer alltid fram till att rättvisa är något som har drivit mig så länge jag kan minnas. Jag blir väldigt provocerat när det är orättvist. Sen kommer jag från en familj som står upp för mänskliga rättigheter och tycker att det är självklart att vi ska hjälpa varandra.

Delta i företagsutmaningen och donera till Altitude Meetings insamling här. 

Om Barnfonden och ChildFund Alliance

Barnfonden är en religiöst och partipolitiskt obunden barnrättsorganisation som med barnet i fokus adresserar grundläggande orsaker till fattigdom och utsatthet. Tillsammans med våra givare – privatpersoner, företag, institutioner, stiftelser – samt barn, familjer och personal i våra programområden arbetar vi varje dag för att ge fler barn i världen en trygg uppväxt och en bättre framtid.

Barnfonden ingår i det globala nätverket ChildFund Alliance vars 11 medlemmar stödjer över 32 miljoner barn i 70 länder. Vi arbetar långsiktigt och utifrån ett helhetsperspektiv på barns behov. Vi kämpar för att förbättra barns och familjers villkor genom att fokusera på utbildning, hälsa, försörjning och barns rätt till trygghet och skydd. Vi arbetar dessutom för att förebygga katastrofer och öka beredskapen i områden som drabbas hårt av klimatförändringarnas effekter.