Concords Barometer 2024: Sverige måste göra mer och bättre

Nu har Barometer 2024 släppts, årets upplaga av svenska civilsamhällets granskning av Sveriges politik för global utveckling. Den övergripande slutsatsen är att det är tydligt att regeringen inte gör vad som krävs för att vi ska lyckas uppnå en rättvis och hållbar global utveckling – trots att de är bundna att göra det genom både EU, FN och den svenska riksdagen. Men det finns gott om saker som regeringen kan göra för att nå de Globala målen i Agenda 2030. Vi har tagit fram 90 konkreta förslag. Nu är det dags att kavla upp ärmarna och sätta igång, och vi från civilsamhället står redo att hjälpa till.

Omfattande granskning av regeringens utvecklingspolitik

Granskningen är gjord av 22 organisationer, däribland Barnfonden, tillsammans med CONCORD Sverige. 50 organisationer ställer sig bakom de övergripande rekommendationerna.
Tillsammans har vi har granskat 24 politikområden inom miljö och klimat, jämställdhet, fred och säkerhet, företags ansvar för mänskliga rättigheter, internationell handel och utvecklingsfinansiering. Områden med en stor betydelse för en rättvis och hållbar global utveckling. Bara på ett enda område har regeringen bidragit tydligt positivt. På elva områden har de både bidragit till och motverkat en rättvis utveckling, eller inte gjort något alls. På tolv områden har de motverkat en rättvis och hållbar utveckling.

Barnen drabbas hårdast om vi misslyckas med den globala omställningen

Martina Hibell, Barnfondens generalsekreterare:
–På Barnfonden ser vi tydligt hur hårt barnen drabbas när Sverige och världen inte gör det som krävs för en rättvis och hållbar utveckling. Klimatförändringar, krig och konflikter drabbar nästan alltid barnen hårdast. Vi ser med oro på den politik för global utveckling som just nu förs i Sverige, men vi är också hoppfulla om att förändring är möjlig. Att regeringen tar till sig av de 90 förslag som vi inom CONCORD gemensamt tagit fram och listar i rapporten skulle vara en mycket bra början.
Världen står i brand och kriserna avlöser varandra. Men vi vet också att vi kan lösa gemensamma utmaningar tillsammans. Världens länder har ställt sig bakom färdplanen Agenda 2030 och än är det inte kört. Sverige måste vara en positiv kraft i detta arbete.

Om Barnfonden och ChildFund Alliance

Barnfonden är en religiöst och partipolitiskt obunden barnrättsorganisation som med barnet i fokus adresserar grundläggande orsaker till fattigdom och utsatthet. Tillsammans med våra givare – privatpersoner, företag, institutioner, stiftelser – samt barn, familjer och personal i våra programområden arbetar vi varje dag för att ge fler barn i världen en trygg uppväxt och en bättre framtid.

Barnfonden ingår i det globala nätverket ChildFund Alliance vars 11 medlemmar stödjer över 32 miljoner barn i 70 länder. Vi arbetar långsiktigt och utifrån ett helhetsperspektiv på barns behov. Vi kämpar för att förbättra barns och familjers villkor genom att fokusera på utbildning, hälsa, försörjning och barns rätt till trygghet och skydd. Vi arbetar dessutom för att förebygga katastrofer och öka beredskapen i områden som drabbas hårt av klimatförändringarnas effekter.