Egen cykel gör livet lättare för flickor i Senegal

Genom ChildFund har 45 flickor på landsbygden i Senegel fått tillgång till cyklar så att de enklare sa kunna ta sig till skolan. För femtonåriga Hinthia innebär det mer tid för vila och studier när hon slipper gå nästan tre mil om dagen. 

För Hinthia är vägen till skolan lång. Det finns inga skolbussar, bilar eller asfalterade vägar i närheten av hennes by och hennes föräldrar har inte råd att betala för motorcykeltaxi, allmänt känd som ”jakarta”, vilket är det vanligaste transportmedlet. För att komma i tid på morgonen brukade hon behöva gå upp tidigt för att gå 14 kilometerna enkel väg.

– Under skoldagarna vaknade jag klockan fem på morgonen för att göra mig iordning och ge mig av tidigt. På kvällen, efter att lektionerna var över, gjorde jag samma resa tillbaka hem till fots. För det mesta kom jag försent och var väldigt trött. Den långa resan till skolan gav mig inte tillräckligt med tid för mina studier och för att delta i lektionerna ordentligt. Jag presterade inte bra i skolan, mina betyg sjönk i flera ämnen, särskilt i matematik, fysik och kemi, säger Hinthia.

Lång skolväg leder till avhopp

Trots regeringens insatser för att förbättra tillgången till utbildning och modern skolinfrastruktur, möter många barn som bor i avlägsna områden långt från större städer fortfarande stora svårigheter att ta sig till skolan.

Utbildningsstatistik från Senegal (RNSE, 2021) visar att bristen på transportmedel leder till att många elever hoppar av skolan.

Lyckligtvis kan några flickor i regionen idag ta sig till skolan säkrare och snabbare än tidigare och dessutom för egen kraft. ChildFund donerade 45 cyklar till elever i Kolda-regionen för att underlätta deras skolväg, öka tillgången till utbildning och förbättra deras prestationer i skolan. Av de 45 cyklarna gavs 30 till flickor.

Hinthia var en av de lyckliga mottagarna.

– Tack vare cykeln behöver jag inte längre vakna så tidigt på morgonen för att ta mig till skolan. Nu kommer jag alltid till skolan innan lektionerna börjar och jag har jag mer tid att vila, studera och göra mina läxor, säger Hinthia.

Högre närvaro gör skillnad för betygen

Även lärarna märker skillnad efter att eleverna börjat cykla.
– Elever som gick 7 till 9 kilometer för att ta sig till skolan var nästan alltid sena. De var ofta frånvarande på grund av trötthet och det återspeglades i deras resultat. Nu när de fått tillgång till cyklar kommer de inte längre försent till skolan och har presterat bra på de senaste proven, säger Monsieur Thiam, som är handledare på skolan.

Om Barnfonden och ChildFund Alliance

Barnfonden är en religiöst och partipolitiskt obunden barnrättsorganisation som med barnet i fokus adresserar grundläggande orsaker till fattigdom och utsatthet. Tillsammans med våra givare – privatpersoner, företag, institutioner, stiftelser – samt barn, familjer och personal i våra programområden arbetar vi varje dag för att ge fler barn i världen en trygg uppväxt och en bättre framtid.

Barnfonden ingår i det globala nätverket ChildFund Alliance vars 11 medlemmar stödjer över 32 miljoner barn i 70 länder. Vi arbetar långsiktigt och utifrån ett helhetsperspektiv på barns behov. Vi kämpar för att förbättra barns och familjers villkor genom att fokusera på utbildning, hälsa, försörjning och barns rätt till trygghet och skydd. Vi arbetar dessutom för att förebygga katastrofer och öka beredskapen i områden som drabbas hårt av klimatförändringarnas effekter.