”Jag vill hjälpa så många som möjligt” 

Joseph växte upp som fadderbarn, idag driver han vattenprojektet Savanna i Kenya, som ger mer än 5 000 personer tillgång till rent vatten. Projektet drivs av Emali Dedicated Children’s Agency, Barnfondens partner på plats.

Joseph Maneeno växte upp under enkla förhållanden i östra Kenya. Hans mamma sålde mat på gatan och hade svårt att få pengarna att räcka till. Via ChildFund fick Joseph en fadder från Nya Zeeland. Månadsbetalningarna bidrog till att familjens levnadsstandard höjdes och att han kunde gå i skolan.   

– Jag hade samma fadder tjugo år. Han stöttade mig hela vägen från grundskolan till universitetet, berättar Joseph.   

Studiemotivationen kom av sig själv. Tack vare kontakten med sin fadder kände han ett ansvar att alltid göra sitt bästa.  

– Jag ville skapa en framtid för mig själv och hitta ett yrke där jag skulle vara till nytta, säger Joseph.  

Idag är han chef över vattenprojektet Savanna som ger mer än 5 000 personer tillgång till rent vatten. Från att tidigare ha behövt gå flera timmar om dagen med tunga vattendunkar har de flesta invånare nu mindre än en kilometers väg till en vattenkiosk med filtrerat vatten.  

– Det roligaste är att få bidra till en förändring, säger Joseph.  

Redan om tre-fyra år tror Joseph att det kommer att märkas stor skillnad i lokalsamhällena. Tack vare vattnet förbättras både människors hälsa och inkomstmöjligheterna. Invånarna har också kunnat plantera träd för att skapa en bättre utomhusmiljö.  

Projektet drivs av Emali Dedicated Children’s Agency, Barnfondens partner på plats. För Joseph känns det speciellt att arbeta tillsammans med samma organisation han själv fick hjälp från när han var yngre. 

–  I tjugo år behövde jag ChildFund, idag behöver de mig, säger Joseph med ett leende.  

Läs mer om Barnfondens arbete för att ge barn tillgång till rent vatten: Rent vatten en mänsklig rättighet | Barnfonden.

Om Barnfonden och ChildFund Alliance

Barnfonden är en religiöst och partipolitiskt obunden barnrättsorganisation som med barnet i fokus adresserar grundläggande orsaker till fattigdom och utsatthet. Tillsammans med våra givare – privatpersoner, företag, institutioner, stiftelser – samt barn, familjer och personal i våra programområden arbetar vi varje dag för att ge fler barn i världen en trygg uppväxt och en bättre framtid.

Barnfonden ingår i det globala nätverket ChildFund Alliance vars 11 medlemmar stödjer över 32 miljoner barn i 70 länder. Vi arbetar långsiktigt och utifrån ett helhetsperspektiv på barns behov. Vi kämpar för att förbättra barns och familjers villkor genom att fokusera på utbildning, hälsa, försörjning och barns rätt till trygghet och skydd. Vi arbetar dessutom för att förebygga katastrofer och öka beredskapen i områden som drabbas hårt av klimatförändringarnas effekter.