NYHETER OCH AKTUELLT

2021 – året då vi pratade klimat igen

Efter 2020 – ett år helt präglat av pandemin –  har vi under 2021 även pratat om andra kriser i omvärlden och inte minst om vår tids stora utmaning – klimatförändringarna. I synnerhet inför, under och efter det stora klimatmötet i Glasgow, COP26, men också när det visat sig att de stora utsläppsminskningarna som skedde…

Akutinsats i Afghanistan när vintern står för dörren och maten är slut

–Det enda jag hoppas är att de här tre barnen räddas och får en bättre framtid, men just nu känns det som att allt bara blir värre. Det säger Gullalai, 67 år, från Afghanistan som oroar sig för sina barnbarn och vad som ska hända nu när vintern är på väg och matbristen ökar. En…

Flera orsaker till barnarbete

Det finns många orsaker till barnarbete: Fattigdom är den vanligaste och viktigaste anledningen till barnarbete. Begränsad tillgång till utbildning på grund av att det saknas skolor och lärare, eller på grund av olika kostnader förknippade med skolgången. I de flesta länder i världen är grundskolan i sig avgiftsfri – och en rättighet – men man…

Stoppa barnarbete – ett globalt mål

Att stoppa barnarbete ingår i de Globala målen, och ryms inom mål 8 – Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt: Verka för varaktig, inkluderande och hållbar ekonomisk tillväxt, full och produktiv sysselsättning med anständiga arbetsvillkor för alla. Mer specifikt tillhör stoppa barnarbete mål 8.7 – Utrota tvångsarbete, människohandel och barnarbete: Vidta omedelbara och effektiva åtgärder för att avskaffa…

Martina pratar barnarbete i Musikhjälpen

Musikhjälpen 2021 med tema För en värld utan barnarbete är nu igång. Barnfondens generalsekreterare Martina Hibell gästade buren och programledarna Brita Zackari, Anis Don Demina och Oscar Zia alldeles i början av sändningarna. Se intervjun genom att klicka på bilden. Martina är med från ca 1 tim och 16 min in i sändningen. Martina berättade…