Flera orsaker till barnarbete

Det finns många orsaker till barnarbete:

  • Fattigdom är den vanligaste och viktigaste anledningen till barnarbete.
  • Begränsad tillgång till utbildning på grund av att det saknas skolor och lärare, eller på grund av olika kostnader förknippade med skolgången. I de flesta länder i världen är grundskolan i sig avgiftsfri – och en rättighet – men man kan vara tvungen att betala för skoluniform, böcker, material eller transport till och från skolan. Något många familjer inte har råd med.
  • Utbildning är inte alltid tilltalande på grund av låg kvalitet på skolor, inga barnvänliga skolmiljöer, avsaknad av toaletter och rent vatten. En otrygg miljö för många barn, och i synnerhet för flickor.
  • Utbildning nedvärderas av traditionella skäl, i kombination med att många har svårt att se en direkt positiv effekt gällande inkomster och jobb genom utbildning.
  • Låg kunskap om de negativa konsekvenserna av barnarbete. Man förstår inte riskerna för hälsa och välmående på kort och lång sikt. Ibland finns det till och med en positiv syn på barnarbete. Att arbetet bygger karaktär och utvecklar barnet. Föräldrarna kanske även är måna om att barnet ska följa i föräldrarnas fotspår yrkesmässigt.
  • Avsaknad av lagar, lagar som inte efterföljs och en rättsapparat som inte kan kontrollera att lagarna följs. Ibland finns det lagar, men de är fulla av undantag vilket innebär att de inte i tillräcklig utsträckning förhindrar barnarbete.
  • Arbetares rättigheter kränks eller tas för lite hänsyn till. Det innebär ofta även att det blir svårare att stå upp för barns rättigheter i arbetslivet.
  • Företag – inhemska och utländska – tjänar pengar på att använda barn som arbetskraft.
  • Naturkatastrofer till följd av klimatförändringar. Familjer som förlorar sitt boende och sina inkomster när extremväder drabbar redan utsatta samhällen har ofta inte råd att fortsätta låta barnen gå i skolan, alla måste bidra till att säkra familjens ekonomi.
  • Konflikter. När barn tvingas på flykt till följd av konflikter – väpnade och andra – är risken stor att de hamnar i någon form av barnarbete för att klara sig.

Barnfonden motverkar barnarbete – varje dag, året runt

Barnfonden arbetar löpande inom ovanstående områden för att minska risken för att barn ska hamna i barnarbete, giftas bort unga, råka ut för trafficking eller tvingas till ofrivillig migration.

Läs mer

Barnarbete – ett globalt problem

Stoppa barnarbete – ett globalt mål

Utbildning istället för arbete – Barnfonden fokuserar på att stoppa barnarbete i Dugda

Addressing Child Labour – Lessons Learned from ChildFund Interventions

Stöd vårt arbete

Bli fadder eller månadsgivare

Swisha en gåva

Om Barnfonden och ChildFund Alliance

Barnfonden är en religiöst och partipolitiskt obunden barnrättsorganisation som med barnet i fokus adresserar grundläggande orsaker till fattigdom och utsatthet. Tillsammans med våra givare – privatpersoner, företag, institutioner, stiftelser – samt barn, familjer och personal i våra programområden arbetar vi varje dag för att ge fler barn i världen en trygg uppväxt och en bättre framtid.

Barnfonden ingår i det globala nätverket ChildFund Alliance vars 12 medlemmar stödjer över 23 miljoner barn i 70 länder. Vi arbetar långsiktigt och utifrån ett helhetsperspektiv på barns behov. Vi kämpar för att förbättra barns och familjers villkor genom att fokusera på utbildning, hälsa, försörjning och barns rätt till trygghet och skydd. Vi arbetar dessutom för att förebygga katastrofer och öka beredskapen i områden som drabbas hårt av klimatförändringarnas effekter.