2021 – året då vi pratade klimat igen

Efter 2020 – ett år helt präglat av pandemin –  har vi under 2021 även pratat om andra kriser i omvärlden och inte minst om vår tids stora utmaning – klimatförändringarna. I synnerhet inför, under och efter det stora klimatmötet i Glasgow, COP26, men också när det visat sig att de stora utsläppsminskningarna som skedde 2020 till mycket stor del handlade om pandemin och inte så mycket om långsiktiga minskningar. Världen måste fokusera mer på att bygga upp bättre och det måste ske omgående. Inte minst för barnens skull! De drabbas och kommer att drabbas hårt om vi inte lyckas med omställningen.

Barnfonden fyllde 30 år

2021 var också året då Barnfonden fyllde 30. Det uppmärksammade vi bland annat genom att den 1 december anordna en jubileumskonferens med tema barns rättigheter i ett föränderligt klimat. Denna dag sammanfattade på många sätt det stärkta fokus vi har på klimat i förhållande till barns rättigheter. Vi ser också ett ökat intresse från våra partners runt om i världen för just denna fråga. Fler blir varse att klimatfrågan i allra högsta grad är en barnrättsfråga. Vi på Barnfonden ser ingen möjlighet att separera dessa två frågor eftersom barn i så hög utsträckning påverkas av klimatförändringarnas effekter.

Pandemin fortsatte att prägla vårt arbete

Även om året har handlat om så mycket mer än covid-19 har pandemin präglat både vår arbetssituation i Sverige och våra insatser i länderna vi verkar i. Jag ser fram emot möten igen, att träffa andra organisationer och att få besöka våra programområden. Att bygga relationer går lättare när man ses. Det är svårt att komma runt. Samtidigt har vi hittat nya former att mötas och därför kommer våra internationella resor att bli färre än tidigare även efter pandemin.

Vi och ni vill göra skillnad – och gör skillnad!

Ni är många som varit med och skapat året som gått, sett från Barnfondens horisont. Viljan att göra skillnad präglar hela vår verksamhet. Vi har faddrar som år efter år stödjer ett eller flera fadderbarn och vi har många som i år blivit faddrar för första gången. Andra väljer att bidra genom att stödja vårt allmänna arbete och vi har i år kunnat hjälpa till i fler katastrofer än någonsin.

Ökat intresse för klimatfrågan

Under hela året har intresset för klimatgåvor varit stort och många har velat stödja vårt arbete med rent vatten och hygien. Ett arbete vi har bedrivit i decennier men som nu utökats på grund av pandemin. Även om covid-19 inte drabbar barn värst ser vi enorma konsekvenser till följd av pandemin för just barn. När samhällen stänger ner ökar fattigdomen och utsattheten hos redan sårbara familjer. När skolor håller stängt ökar risken för barnarbete och barnäktenskap. Kampen för att få tillbaka barn till skolan har börjat nu när vi ser hur många som riskerar att bli borta för gott. Barnfondens arbete är mer angeläget än någonsin tidigare.

Emanuell är 4 år och bor i Kenya. Under den svåra torka som råder i delar av landet – sannolikt förvärrade av klimatförändringarna – har han och hans familj tack vare generösa givare fått tillgång till näringsrik mat.

Vi ska hålla vårt nyårslöfte

Att klimatet fått plats i samhällsdebatten, att frågan är högt upp på agendan, lovar gott inför 2022. Och vi på Barnfonden kommer att fortsätta höja rösten för att få in barnperspektivet i klimatdebatten – ett nyårslöfte vi med all sannolikhet kommer att hålla.

Stort tack för ert stöd! Det räddar och förändrar liv.

Gott nytt år!

Martina Hibell, generalsekreterare Barnfonden

Om Barnfonden och ChildFund Alliance

Barnfonden är en religiöst och partipolitiskt obunden barnrättsorganisation som med barnet i fokus adresserar grundläggande orsaker till fattigdom och utsatthet. Tillsammans med våra givare – privatpersoner, företag, institutioner, stiftelser – samt barn, familjer och personal i våra programområden arbetar vi varje dag för att ge fler barn i världen en trygg uppväxt och en bättre framtid.

Barnfonden ingår i det globala nätverket ChildFund Alliance vars 12 medlemmar stödjer över 23 miljoner barn i 70 länder. Vi arbetar långsiktigt och utifrån ett helhetsperspektiv på barns behov. Vi kämpar för att förbättra barns och familjers villkor genom att fokusera på utbildning, hälsa, försörjning och barns rätt till trygghet och skydd. Vi arbetar dessutom för att förebygga katastrofer och öka beredskapen i områden som drabbas hårt av klimatförändringarnas effekter.