Akutinsats i Afghanistan när vintern står för dörren och maten är slut


–Det enda jag hoppas är att de här tre barnen räddas och får en bättre framtid, men just nu känns det som att allt bara blir värre. Det säger Gullalai, 67 år, från Afghanistan som oroar sig för sina barnbarn och vad som ska hända nu när vintern är på väg och matbristen ökar.

En pågående humanitär katastrof

Situationen i Afghanistan utvecklas just nu till en av de mest akuta humanitära katastroferna i världen. De som drabbas hårdast är – som vanligt i katastrofsituationer –  kvinnor, barn och etniska minoriteter.

Ge en gåva till vår insats via kort eller swish

Stöd till änkor och barn i Herat-provinsen

Barnfonden stöttar vår italienska systerorganisation WeWorlds humanitära insats i landet. Pengarna används för att stötta 180 hushåll som leds av änkor. De många åren av krig och konflikt har gjort Afghanistan till ett land med många änkor. Ofta befinner de sig längst ned på samhällsstegen.

De saknar jobb, inkomster och på grund av talibanstyret har de inte ens möjlighet att tigga pengar, då de inte får röra sig ute i samhället utan en man vid sin sida. De och deras barn befinner sig i en oerhört utsatt situation.

Genom vår insats – som sker i Herat-provinsen i västra Afghanistan – kan de grundläggande matbehoven för runt 1 000 barn och 180 änkor tillgodoses under den kommande vintern. I Herat-provinsen är 60 procent av befolkningen i akut behov av mat för att klara sig.

Ett samhälle på randen till kollaps

Det afghanska samhället, statsapparaten och välfärdsprogrammen har fungerat allt sämre sedan de omvälvande händelserna i början av hösten då talibanerna återkom till makten och de utländska styrkorna lämnade landet. Samtidigt fungerar just nu inte heller biståndet optimalt då många länder i omvärlden drar sig för att indirekt stötta talibanstyret, om än bara indirekt.

Till detta ska läggas drygt 40 år av krig, konflikt, förtryck och fattigdom. Det är ett instabilt samhälle som nu dessutom drabbas av matbrist till följd av osedvanligt torrt väder det senaste året som inneburit alldeles för få och små skördar.

Miljoner barn riskerar akut undernäring

De senaste prognoserna visar att över 90 procent av befolkningen kommer lida av hunger under kommande månader och så många som 19 miljoner – nästan hälften av alla afghaner – kommer stå inför akut livsmedelsbrist inom kort. 3,2 miljoner barn beräknas lida av akut undernäring i slutet av året. En miljon av dessa riskerar att dö om inte insatser görs inom kort.

En bister vinter förvärrar situationen

Vintrarna i Afghanistan är kalla och bistra och på grund av is- och snötäckta vägar, samt risken för laviner, är det svårt att transportera hjälpsändningar ut i olika delar av landet. Det i kombination med för små livsmedelslager innebär att många familjer kan ställas inför valet att migrera eller svälta. Hittills i år har nästan 700 000 människor migrerat inom landet. 80 procent av dessa är kvinnor och barn.

Antalet barnäktenskap väntas också öka på grund av den svåra situationen som många familjer befinner sig i.

Det är en mycket svår tid för den afghanska befolkningen. WeWorld och Barnfonden gör en insats som kan lindra situationen för en del av de allra mest utsatta.

Stöd vår insats i Afghanistan

Ge en gåva till vår insats via kort eller swish

Om Barnfonden och ChildFund Alliance

Barnfonden är en religiöst och partipolitiskt obunden barnrättsorganisation som med barnet i fokus adresserar grundläggande orsaker till fattigdom och utsatthet. Tillsammans med våra givare – privatpersoner, företag, institutioner, stiftelser – samt barn, familjer och personal i våra programområden arbetar vi varje dag för att ge fler barn i världen en trygg uppväxt och en bättre framtid.

Barnfonden ingår i det globala nätverket ChildFund Alliance vars 12 medlemmar stödjer över 23 miljoner barn i 70 länder. Vi arbetar långsiktigt och utifrån ett helhetsperspektiv på barns behov. Vi kämpar för att förbättra barns och familjers villkor genom att fokusera på utbildning, hälsa, försörjning och barns rätt till trygghet och skydd. Vi arbetar dessutom för att förebygga katastrofer och öka beredskapen i områden som drabbas hårt av klimatförändringarnas effekter.