Martina pratar barnarbete i Musikhjälpen

Musikhjälpen 2021 med tema För en värld utan barnarbete är nu igång. Barnfondens generalsekreterare Martina Hibell gästade buren och programledarna Brita Zackari, Anis Don Demina och Oscar Zia alldeles i början av sändningarna.

Se intervjun genom att klicka på bilden. Martina är med från ca 1 tim och 16 min in i sändningen.

Martina berättade att 160 miljoner barn i världen utför barnarbete och att denna siffra, efter många års nedgång, i och med pandemin och alla nedstängningar nu väntas öka igen. När krisen slår till, när situationen blir akut – i en pandemi eller i samband med extremväder till följd av klimatförändringar –  är det ofta inte barnens väl och ve vi främst fokuserar på, menar Martina. Barns rättigheter så som de uttrycks i FN:s barnkonvention från 1989 borde vara en viktig grund för hur vi svarar på olika katastrofer.

Martina kommer även vara med i buren när Musikhjälpen avslutas på söndag den 19 december kl. 17.00.

Läs mer

Barnarbete ett globalt problem

Utbildning istället för arbete: Barnfonden fokuserar på att stoppa barnarbete i Dugda

Addressing Child Labor – Lessons Learned from ChildFund Interventions

Om Barnfonden och ChildFund Alliance

Barnfonden är en religiöst och partipolitiskt obunden barnrättsorganisation som med barnet i fokus adresserar grundläggande orsaker till fattigdom och utsatthet. Tillsammans med våra givare – privatpersoner, företag, institutioner, stiftelser – samt barn, familjer och personal i våra programområden arbetar vi varje dag för att ge fler barn i världen en trygg uppväxt och en bättre framtid.

Barnfonden ingår i det globala nätverket ChildFund Alliance vars 12 medlemmar stödjer över 23 miljoner barn i 70 länder. Vi arbetar långsiktigt och utifrån ett helhetsperspektiv på barns behov. Vi kämpar för att förbättra barns och familjers villkor genom att fokusera på utbildning, hälsa, försörjning och barns rätt till trygghet och skydd. Vi arbetar dessutom för att förebygga katastrofer och öka beredskapen i områden som drabbas hårt av klimatförändringarnas effekter.