NYHETER OCH AKTUELLT

Vi ser hur nya attityder tar form 

För att barn ska ha möjlighet att gå i skolan behövs mer än skolbyggnader, böcker och lärare. Det är tydligt i konfliktdrabbade Mopti i Mali, där vi förutom att bygga och rusta upp skolor också arbetar med att förändra synen på utbildning. När gamla attityder ruskas om får fler barn möjlighet att gå i skolan…

Wagner har receptet på ett lyckat projekt

Det finns en sak som är gemensamt för alla projekt – de går aldrig helt som planerat. Och den här sanningen är särskilt påtaglig när det gäller projekt i utsatta och konfliktdrabbade områden. Wagner Maxsen, rådgivare och projektansvarig på FN-organet UNOPS, har mycket att berätta om sitt arbete med att leda och implementera projekt på…

Högnivåmöte för att stoppa våld mot barn

Var femte minut dör ett barn till följd av våld. Det behövs krafttag för att stoppa alla former av våld mot barn. Och dessa krafttag behövs nu. Den 14-15 februari står Sveriges regering värd för den internationella högnivåkonferensen, Solution Summit, där regeringar, civilsamhället och privata aktörer samlas för att dela kunskap och erfarenheter kring teman…

Vi samarbetar med EU på indonesisk ögrupp

Projektet är det största i Barnfondens historia och vårt övergripande mål är att fler barn ska få tillgång till barnvänliga förskolor. Vi arbetar nära lokala organisationer, civilsamhället och myndigheter för att stärka kapaciteten på plats.

Internationella dagen mot könsstympning

Varje år könsstympas fler än två miljoner flickor runt om i världen. Två miljoner flickor som riskerar att få skador för resten av livet. Arbetet mot könsstympning finns på vår agenda varje dag. Den 6 februari är det Internationella dagen mot könsstympning och vi hoppas att fler människor runt om i världen uppmärksammar den här…

Anna har studerat matvanor i Stilla havet

Ta med dig vitaminer och mat! Det rådet fick Anna Fallgren när hon reste till Stillahavsön Kiribati. Under fem veckor bodde Anna på ön för att göra en fältstudie för Barnfondens samarbetspartner, ChildFund Kiribati, inom ramen för internationell folkhälsa.