Högnivåmöte för att stoppa våld mot barn

Var femte minut dör ett barn till följd av våld. Det behövs krafttag för att stoppa alla former av våld mot barn. Och dessa krafttag behövs nu. Den 14-15 februari står Sveriges regering värd för den internationella högnivåkonferensen, Solution Summit, där regeringar, civilsamhället och privata aktörer samlas för att dela kunskap och erfarenheter kring teman som rör våld mot barn.

Barnfonden är genom vårt nätverk, ChildFund Alliance, med i det globala partnerskapet mot våld mot barn som tillsammans med svenska regeringen, FN-organ, WE-PROTECT Global Alliance, civilsamhälle och näringsliv anordnar Solution Summit. Det här är en konferens som har fokus på samarbete – för det är tillsammans vi kan förändra det faktum att hälften av alla barn i världen någon gång har upplevt våld.

– Vår utgångspunkt är alltid densamma, barnen är mittpunkten och på Solution Summit står vi enade för ta ett krafttag i frågan. Barn över hela världen, i alla samhällsklasser, utsätts för våld, exploatering och utnyttjande. För oss på Barnfonden är barns rätt till trygghet och skydd en av våra absolut viktigaste frågor, säger Anna Svärd, generalsekreterare för Barnfonden.

Anna Svärd, här tillsammans med Meg Gardinier, generalsekreterare för ChildFund Alliance – det globala nätverket bestående av 11 organisationer som Barnfonden är en självständig del av.

Konferensens delmål är 16.2

I de globala målen för hållbar utveckling ingår att förebygga och stoppa våld och exploatering av barn. Delmål 16.2 handlar just om att förebygga och stoppa våld mot och exploatering av flickor och pojkar. Konferensen Solution Summit anordnas som en del i att uppnå detta delmål.

Delmål 16.2: Eliminera övergrepp, utnyttjande, människohandel och alla former av våld eller tortyr mot barn.

Barnfonden medverkar genom vårt nätverk

ChildFund Alliance generalsekreterare, Meg Gardinier, medverkar på konferensen och på sin väg från New York till Stockholm, besökte hon Barnfondens kontor i Malmö. Meg beskriver Solution Summit som ett unikt tillfälle att utveckla samarbeten mellan organisationer, civilsamhällen och myndigheter för att tillsammans bidra till att uppnå delmål 16.2.

– Vi har arbetat aktivt i flera år för att barns rätt till trygghet och skydd ska inkluderas i processen som legat bakom de nya globala målen som antogs 2015. Och vi kan nu se resultatet där barnen är en del av målen. ChildFund Alliance engagemang går djupt och vi står alltid på barnens sida. Vi har en lång erfarenhet av att involvera barn, unga och hela samhällen i arbetet med barns rätt till trygghet och skydd, berättar Meg när hon besöker Barnfonden.

Ett föregångsland

Sverige förbjöd barnaga 1979 och var först i världen med att göra detta. Vi var också det första landet som anslöt sig till det globala partnerskapet mot våld mot barn och är ett så kallat vägvisarland.  Det är i egenskap av att vara vägvisarland som Sverige står värd för Solution Summit.