Wagner har receptet på ett lyckat projekt

Det finns en sak som är gemensamt för alla projekt – de går aldrig helt som planerat. Och den här sanningen är särskilt påtaglig när det gäller projekt i utsatta och konfliktdrabbade områden. Wagner Maxsen, rådgivare och projektansvarig på FN-organet UNOPS, har mycket att berätta om sitt arbete med att leda och implementera projekt på platser i världen dit ingen vill åka. Den 14 februari besökte han Malmö för att medverka på ett seminarium med projektmetoder och projektledarens roll i fokus.

Wagner Maxsen är rådgivare och projektansvarig på FN:s kontor för projekttjänster.

Ingen projektplan är ristad i sten

Ett 40-tal personer har samlats på STUDIO Meetingpoint i Malmö för att lyssna på Wagner Maxsen. Seminariet är ett samarbete mellan projektledarnätverket PMI Sweden Chapter och Barnfonden. Intresset för att lära sig mer om projektledning inom humanitärt arbete är stort, både från privat och ideell sektor. Hela Barnfondens programavdelning finns på plats och branschkollegor från Svalorna, Rädda Barnen och Individuell Människohjälp deltar också på kvällens seminarium.

Wagner arbetar sedan fem år på FN:s kontor för projekttjänster, UNOPS, i Köpenhamn och har lång erfarenhet av att leda och implementera projekt runt om i hela världen.

– Det finns ingen projektplan som inte förändras. Nyckeln till ett lyckat och hållbart projekt är god kommunikation och flexibilitet, förklarar Wagner.

Kommunikation är något som Wagner ofta återkommer till. Att leda ett projekt och ett team handlar om att se och förstå människors olika behov och olika sätt att kommunicera. En projektledare ska också ha en förmåga att lyssna och vara beredd på att lösa konflikter.

Salta lagom mycket

För att lyckas med ett projekt och för att få det hållbart är god kommunikation en förutsättning. När det gäller projektplanen ska den vara så enkel som möjligt. Wagner jämför det med att salta mat:

– Många gör misstaget och vill göra för många saker på en gång i ett projekt. Mitt råd är att göra det så enkelt som möjligt och att ha en tydlig plan. Behöver det läggas till saker så ska det göras efterhand. Det är som att följa ett recept – salta lite i taget. Smaka av och se om det behövs mer.

Förståelse för hela kontexten är ett måste

Wagner har världen som arbetsplats och många av de projekt han ansvarar för är på och konfliktfyllda platser. Moment som på pappret kan se enkla ut, som att transportera byggmaterial till en ny skola, kan innebära enorma utmaningar på grund av säkerhetsarbetet som behövs för att överhuvudtaget göra det möjligt att få fram materialet.

– Innan vi startar ett projekt måste vi förstå hela kontexten och behoven på plats. Det är alltid så vi arbetar, säger Wagner.

Han fortsätter att berätta om ett projekt i Sydsudan där han var involverad i arbetet med att bygga en ny skola. Den enklaste delen av projektet var att bygga själva skolan. Den betydligt mer utmanande delen var att förstå behoven på plats och hur skolan skulle byggas för att fler flickor skulle gå i den. Den gamla skolan hade inga toaletter och nästan alla elever var pojkar. När flickor får mens är toaletter eller sanitetsrum avgörande för deras skolgång. Finns det inga toaletter stannar flickorna hemma. Projektet mynnade inte bara ut i en ny skola med toaletter, utan även utbildning för mammorna i området. De lärde sig att tillverka egna bindor så att deras döttrar kunde gå i skolan alla veckor i månaden.

Martina Hibell från Barnfonden och Wagner Maxsen har mött många liknande utmaningar i projektsammanhang. Båda är eniga i att den lokala förankringen är en förutsättning.

Vi ska lära oss snabbt av våra fel

Förutom att berätta många historier om sitt arbete runt om i världen ger Wagner också inblick i arbetet som projektledare. Han delar generöst med sig av vad han har behövt utveckla för att kunna leda både processer och personal.  Att komma över sin rädsla för att tala inför folk är en del han har arbetat aktivt med. Wagner beskriver projektledarrollen som en ständigt utvecklande process; inga projekt är perfekta och vi behöver hela tiden lära oss av de misstag vi gör. Och lära oss snabbt.

Barnfonden ger sin bild av projektledning

Med som talare på seminariet är också Martina Hibell, programchef på Barnfonden. Hon är på plats för att berätta om vilka utmaningar vi ställs för när vi driver projekt och om hur Barnfonden arbetar med utbildning, hälsa, försörjning och barns rätt till trygghet och skydd. Barnfonden har genomfört över 100 projekt och just nu har vi 22 projekt igång. Martina betonar vikten av att ta tillvara all den kunskap som finns hos våra samarbetspartners:

– Vi behöver vara pragmatiska och lyssna på våra lokala medarbetare. De kan kontexten allra bäst och ser detaljer som vi annars kan missa.

Martina Hibell lyfter fram de globala målen i sin presentation  och förklarar hur de utgör en grundpelare för allt arbete Barnfonden bedriver.

Om projektledarnätverket PMI

PMI grundades 1969 och är idag världens ledande organisation för personer som är intresserade av projektarbete och professionell projektledning.  PMI representerar idag över 600 000 medlemmar i 180 länder. Det är en icke vinstdrivande, politiskt och religiöst obunden organisation, vars syfte är att främja och utveckla projektarbete och projektledning, sprida information samt skapa kontaktytor för frågor som rör projektarbete.

Stort tack

Stort tack till Altitude Meetings på STUDIO Meetingpoint  som gav sitt stöd till kvällen genom att stå för lokaler.