Anna har studerat matvanor i Stilla havet

Ta med dig vitaminer och mat! Det rådet fick Anna Fallgren när hon reste till Stillahavsön Kiribati. Under fem veckor bodde Anna på ön för att göra en fältstudie för Barnfondens samarbetspartner, ChildFund Kiribati, inom ramen för internationell folkhälsa. Då var hon student vid Lunds universitet. Nu ett år senare är Anna en del av Barnfondens programavdelning.

Kiribati består av 32 mindre korallatoller och en stor ö. Här är det mest sand, vilket gör det svårt att odla. Kiribati är därför helt beroende av importerad mat och det är här Annas studie kommer in i bilden.

– Min uppgift var att göra en studie som kan ligga till grund för ChildFund Kiribatis verksamhet. De har nyligen börjat arbeta på ön med fokus på bland annat nutrition och hälsa. Diabetes, fetma och hjärt- och kärlsjukdomar är vanliga hälsoproblem bland befolkningen och det beror till stor del på den importerade maten, berättar Anna.

Anna Fallgren blev klar med sin masteruppsats i internationell folkhälsa förra året och sedan januari arbetar hon som programhandläggare på Barnfonden.

Kiribati hotas av stigande havsnivå

Kiribati kan vid första anblick likna en paradisö omsluten av kristallklart, turkosblått vatten. Men det är en ö med många problem; klimatförändringar är ett av dem. Kiribatis högsta punkt ligger två meter över havsytan och om ingen förändring sker inom en snar framtid kommer hela ön vara under vatten inom 50 år. Ett annat stort problem är dålig kost och hälsa.

– På Kiribati är det vanligt med ett hushåll på 10-20 personer och många är fattiga. Snabbnudlar, vitt bröd, donuts och läsk är mycket billigare än frukt och grönt, förklarar Anna.

Förorenad fisk på middagsbordet

Bara en dryg tredjedel av befolkningen har tillgång till en toalett. Istället används ofta den azurblå lagunen som toalett och vattnet är till följd av detta kraftigt förorenat. Många av invånarna på Kiribati är medvetna om att det innebär en hälsorisk att äta fisk från lagunen, men trots det är fisken vanlig vid middagsbordet.

Ett korallrev skiljer lagunen på Kiribati från Stilla havet. På grund av att vattnet i lagunen är kraftigt förorenat avråds allmänheten från att bada i vattnet.

Från en ö till en annan

Anna började sin fältstudie på Fiji. Här har många utvecklingsorganisationer som arbetar i Stillahavsområdet sina regionkontor. Anna träffade FN-organen WHO och Unicef för att lära sig mer om hur de arbetar med nutrition och hälsa. Hon fick också mer kunskap om vilken information de saknar i dag och tips på vad hon borde ta med sig till Kiribati:

– När jag berättade att jag skulle till Kiribati och stanna i fem veckor fick jag tipset att ta med mig både mat och vitaminer. Jag fick också höra att sjukvården var riktigt dålig och jag skulle passa mig för att bli sjuk.

Veckorna på Fiji gav Anna en bra grund att stå på. När hon sedan kom till Kiribati började samarbetet med ett nutritionscenter och flera lokala hälsocenter. Genom dem fick hon kontakt med mödrar, alla under 35 år med minst ett barn. Anna höll fem fokusgrupper och gjorde tre djupintervjuer med fokus på mat och hälsa:

– Vi pratade om vad hälsa betyder för dem, om matvanor, vad mat symboliserar, vad som är viktigt för dem och vad som är bra mat för deras barn.

En typisk by i området South Tarawa på Kiribati.

Från underviktiga till överviktiga

Hälsoproblem ökar i alla åldrar på Kiribati. Många barn som äter mycket socker och näringsfattig kost är undernärda och underviktiga. När de sedan växer upp med samma typ av kost och samtidigt blir mer stillasittande har de ökad risk för att drabbas av diabetes, fetma och högt blocktryck – redan i tonåren.

Trots omfattande hälsoproblem märkte Anna att motivationen till förändring var ganska låg. Priset är en för stor barriär och människorna som själva är drabbade av dålig hälsa har tidigare inte involverats i själva utvecklingsarbetet.

– Min studie kommer att ligga till grund för ChildFund Kiribatis arbete med fokus på social hälsa och nutrition. En viktig del i deras arbete blir att inkludera barn, unga och vuxna i utvecklingen och lyssna på deras röster, avslutar Anna.

Hälsostatistik från Kiribati

14.9 % barn är underviktiga

38 % män och 54 % kvinnor under 20 år lider av fetma

66 % lever i fattigdom

99.3 % äter inte tillräckligt med frukt och grönt

Läs Anna Fallgrens studie i sin helhet: Perceptions of Healthy Eating