Vi samarbetar med EU på indonesisk ögrupp

Projektet är det största i Barnfondens historia och här berättar Katarina Korenkova från vår programavdelning om vad vi ska göra i Indonesien fram till år 2021. Vårt övergripande mål för hela projektet är att fler barn ska få tillgång till inkluderande och barnvänliga förskolor. Vi kommer att arbeta nära lokala organisationer, civilsamhället och myndigheter för att stärka kapaciteten på plats – alltid med barnens utveckling och utbildning i fokus.

Katarina Korenkova är programhandläggare på Barnfonden och ansvarig för vårt EU-finansierade projekt. Hon sitter just nu med alla förberedelser som ska vara på plats inför den stundande starten.

– I mars åker jag till Indonesien för att träffa våra lokala samarbetspartners, EU-delegationen och olika myndigheter. Jag kommer också att besöka flera förskolor i projektområdet. Det här är ett område som består av fler än 500 öar och vårt projekt kommer att implementeras på de två största öarna Sumba och Västtimor, berättar Katarina.

Katarina Korenkova, programhandläggare på Barnfonden.

Stark lokal förankring är viktig för oss

Barnfonden kommer att ha ett eget projektteam med personal i Kupang, huvudorten på ön Västtimor. I det här teamet kommer en projektledare, en specialist inom barns utveckling och lärande, en administratör och en ekonom att följa projektet på nära håll. De är alla lokalt anställda och väl bekanta med de områden vi kommer att arbeta i.

Förskolan ska vara en stimulerande, lekfull och trygg plats som är tillgänglig för alla barn.

Därför fokuserar vi på inkludering

Många barn i Indonesien har inte möjlighet att gå i förskolan. För barn med funktionsnedsättning beror det på att miljön inte är anpassad för dem. För barn som bor på öar avsides är tillgängligheten ett hinder. När yngre barn inte går i förskolan och föräldrarna samtidigt arbetar blir det ofta de äldre syskonen som får stanna hemma och ta hand om småsyskonen istället för att gå i skolan. Det här är verkligheten för många barn i Indonesien och därför är inkluderande förskolor en viktig del i utvecklingen för att alla barn ska ha samma chans till lekande och lärande.

Det här är projektets kärna

Vi driver det här projektet för att stärka all den kompetens som finns på plats och för att barns rätt till trygghet och skydd ska sättas i främsta rum. Genom utbildning, information och handledning kommer vi att öka kapaciteten hos våra lokala samarbetspartners och hos fler än 100 civilsamhällsorganisationer som arbetar med utbildning för yngre barn, berättar Katarina och fortsätter:

– Vi kommer att fokusera på påverkansarbete, kvalitetssäkring, ekonomi och socialt ansvarstagande i hela samhället. Organisationerna vi arbetar med ska få stöd inom dessa områden för att utvecklas på egen hand. Det är dessa lokala krafter som kommer att göra det verkliga förändringsarbetet! Vi kommer även att arbeta för att stärka samarbetet mellan civilsamhället och myndigheterna.

 

De här glada barnen går på en av förskolorna som ligger projektområdet.

Ny modell gör att fler få råd

Enligt Barnkonventionen ska grundskolan vara gratis för alla barn. Trots detta finns det många skolor som tar ut avgifter och även om utbildningen är gratis kan det komma till kostnader för skolmaterial, skolkommittéer och skoluniformer. För att ge fler barn råd att gå i skolan kommer vi att introducera ett stipendium som skolor kan ansöka om. Det är utformat som en tävling där skolorna med bäst förslag på hållbara strategier vinner:

– Det här är ett bidrag som ger skolor möjlighet att implementera en ny affärsmodell. När det finns en strategi för hur de kan få ekonomin att gå runt kan avgifterna för skolan sänkas och i bästa fall tas bort helt. Det här är en hållbar lösning som gör att familjer kan låta sina barn gå i skolan, förklarar Katarina.

Projektet är ett samarbete mellan Barnfonden och EU och insatserna kommer att pågå från mars 2018 till mars 2021.