Alla barn har rätt till utbildning

Alla barn har rätt att gå i skolan. Och vi vet att barn som går i skolan har större chanser att ta sig ur fattigdom. Utbildning är bra både för individen och för samhället.

På Barnfonden arbetar vi för att barn ska få gå i en trygg skola där miljön är stimulerande och barnvänlig. Det innebär att vi tar ett helhetsgrepp om allt från en hälsosam och stimulerande miljö till att utbilda lärarna i metoder som låter barnen själva vara delaktiga i undervisningen. I vårt arbete har vi även stort fokus på klimatfrågan och tillsammans med lärare och elever arbetar vi för kunskapsspridning och med att bygga motståndskraft.

Skolan ska inte kosta

Många barn har långt till närmaste skola och vägen dit kan vara allt annat är barnvänlig. Avståndet är en orsak till att många barn idag inte har chans att gå i skolan. Kostnaden är en annan.

Trots att alla barn har rätt att gå i grundskola utan kostnad ser verkligheten annorlunda ut. Även för de skolor som är gratis kan det tillkomma kostnader för skolmaterial och kläder som gör det svårt för många familjer att få råd.

Mens ska inte vara ett hinder

Vi ser allt för ofta att många barn börjar i skolan utan att gå klart. Oftast är det flickor som slutar skolan på grund av tonårsgraviditet, giftermål eller att de behöver hjälpa till med försörjningen hemma.

Mens är också en anledning till att flickor hoppar av skolan och just därför arbetar vi med att göra miljön på skolor anpassad för alla. Fler toaletter är ett sätt att få flickor att gå klart skolan.

Mekdelawit och Yordanos, 13 år gamla, står utanför ett rum för hantering av menstruationshygien för flickor i sin grundskola i Addis Abeba, Etiopien. Rummet byggdes av vår samarbetspartner på plats.

Alltid utifrån barnens perspektiv

Att skolor är barnvänliga är långt från självklart. För att få fler barn att börja och gå klart skolan är miljön viktig. Det är därför vi tar ett helhetsgrepp och arbetar med allt från en stimulerande, barnvänlig skolmiljö med pedagogiska böcker till att utbilda lärare i metoder som gör barnen delaktiga i skolan. .

Utan utbildning och tillgång till bra skolmaterial har barn inte möjlighet att nå sin fulla potential. För att en skola ska kunna vara barnvänlig och inkluderande är det viktigt att få med lärarna, familjerna och barnen i arbetet.

Vill du bidra?

Vill du bidra till att ge fler barn möjlighet att gå i skolan? Stöd Barnfonden. Läs mer här.