Här arbetar Barnfonden

Barnfonden har verksamhet i 21 länder i världen.  Det globala nätverket som Barnfonden är en del av – ChildFund Alliance – arbetar i 70 länder och når över 23 miljoner barn.

Våra fokusländer

Vi har alltid barnet i fokus och även om inriktningen på vårt arbete kan variera mellan länderna vi verkar i, så är behoven alltid stora. I de områden där Barnfonden har fadderprojekt lever barn i utsatthet och det långsiktiga stödet de får gör verklig skillnad.

Det finns många olika skäl till att man som fadder väljer ett fadderbarn från ett visst land. Det kan handla om att man har en personlig koppling till landet eller att man planerar att någon gång ska besöka sitt fadderbarn. Många faddrar väljer inte alls utan låter Barnfonden göra det valet, vilket också fungerar utmärkt.

Bli fadder idag

Som fadder till ett fadderbarn i Barnfonden stödjer du vårt arbete i ett helt område. Genom brev och rapporter ser du hur ditt stöd gör nytta och bidrar till ditt fadderbarns och hela det omgivande samhällets utveckling. Du kan få upp till 1 500 kronor i skattereduktion per år för gåvor du gett till Barnfonden.

Det personliga fadderskapet innebär kontakt och utbyte med människor i en annan del av världen. Vi ser hur det skapar en ökad förståelse och en vilja att vara med och förändra. Att vara fadder ger insikter och kunskap om barns liv runt om i världen och om den egna möjligheten att påverka detta liv till det bättre. Som fadder förändrar du liv. Ditt fadderbarns och kanske ditt eget.

Läs mer om vad fadderskapet innebär.