Här arbetar Barnfonden

Barnfonden har verksamhet i 19 länder i världen. Till sex av dessa – Bolivia, Kenya, Uganda, Etiopien, Indien och Kambodja – söker vi fler faddrar. Det globala nätverket som Barnfonden är en del av – ChildFund Alliance – arbetar i 70 länder och når över 23 miljoner barn.

Här behöver vi fler faddrar

Till de här länderna behöver vi nya faddrar. Även om inriktningen på vårt arbete till viss del varierar mellan dessa länder, så är behoven stora i alla. De områden där våra fadderprojekt finns kännetecknas av stor utsatthet och stödet utifrån gör stor skillnad för barnen och familjerna som lever där.

Det finns många olika skäl till att man som fadder väljer ett fadderbarn från ett visst land. Det kan handla om att man har en personlig koppling till landet eller att man planerar att någon gång ska besöka sitt fadderbarn, och därför väljer ett land som man kan tänkas sig att resa till. Många faddrar väljer inte alls utan låter Barnfonden göra det valet, vilket också fungerar utmärkt.

Oavsett vilket land, område och fadderbarn du väljer att stödja så bidrar ditt stöd till att skapa långsiktigt hållbara samhällen där barn kan växa upp i trygghet till en bättre framtid.

Bolivia

Bolivia är ett av de fattigaste länderna i Latinamerika. Det finns en tydlig koppling mellan fattigdom och etnicitet, och ursprungsbefolkningen är ofta starkt marginaliserad. Tillgång till utbildning, hälso- och sjukvård är begränsad. Bolivia präglas av en machokultur där kvinnors och flickors rättigheter inte tas tillvara, och våld är vanligt förekommande i både skola och hem. Drogmissbruket är utbrett och spädbarns- och mödradödligheten är relativt hög.

Länk till sida om Bolivia kommer inom kort. 

 

Uganda

Även om Uganda har allmän grundskola så betalar föräldrar skolavgifter, skoluniform och skolmaterial. Många barn går mellan tre och åtta kilometer för att komma till skolan. Skolorna är överfyllda och inte sällan saknas det böcker, bänkar, lekplatser, rent vatten och toaletter.  Kulturella restriktioner hindrar många flickor från att börja eller gå klart grundskolan. Många barn är tillväxthämmade eller undernärda. Malaria, hiv, olika typer av vattenburna sjukdomar och luftvägssjukdomar är vanligt förekommande. Andra stora problem är våld inom familjen och missbruk. Återkommande torka leder till missväxt, brist på livsmedel och undernäring.

Länk till sida om Uganda kommer inom kort. 

Bli fadder idag

Som fadder till ett fadderbarn i Barnfonden stödjer du vårt arbete i ett helt område. Genom brev och rapporter ser du hur ditt stöd gör nytta och bidrar till ditt fadderbarns och hela det omgivande samhällets utveckling. Du kan få upp till 1 500 kronor i skattereduktion per år för gåvor du gett till Barnfonden.

Det personliga fadderskapet innebär kontakt och utbyte med människor i en annan del av världen. Vi ser hur det skapar en ökad förståelse och en vilja att vara med och förändra. Att vara fadder ger insikter och kunskap om barns liv runt om i världen och om den egna möjligheten att påverka detta liv till det bättre. Som fadder förändrar du liv. Ditt fadderbarns och kanske ditt eget.

Läs mer om vad fadderskapet innebär.