Här arbetar Barnfonden

Barnfonden har verksamhet i 21 länder i världen.  Det globala nätverket som Barnfonden är en del av – ChildFund Alliance – arbetar i 70 länder och når över 32 miljoner barn.

Våra fokusländer

Vi har alltid barnet och barns rättigheter i fokus och även om inriktningen på våra insatser kan variera mellan länderna vi arbetar, så är behoven alltid stora. I de områden där Barnfonden har fadderprogram lever barn i utsatthet på grund av fattigdom och klimatförändringar. Det ekonomiska stödet de får genom våra faddrar gör verklig skillnad.

Bli fadder idag

Som fadder till ett fadderbarn i Barnfonden stödjer du vårt arbete i ett helt område. Genom brev och rapporter ser du hur ditt stöd gör nytta och bidrar till ditt fadderbarns och hela det omgivande samhällets utveckling. Du kan få upp till 3 000 kronor per år i skattereduktion för gåvor du gett till Barnfonden.

Det personliga fadderskapet innebär kontakt och utbyte med människor i en annan del av världen. Vi ser hur det skapar en ökad förståelse och en vilja att vara med och förändra. Att vara fadder ger insikter och kunskap om barns liv runt om i världen och om den egna möjligheten att påverka detta liv till det bättre. Som fadder förändrar du liv. Ditt fadderbarns och kanske ditt eget.

Läs mer om vad fadderskapet innebär