Så här följer vi barnens utveckling

Genom insatser inom utbildning, hälsa, försörjning, barns trygghet och barns möjlighet att påverka skapar vi förutsättningar för långsiktigt hållbar utveckling i våra programområden. Här nedan kan du läsa mer om vilka typer av insatser vi gör beroende på vilken åldersgrupp det handlar om. 

0 till 5 år

När barnen är små skapas grunden för deras fortsatta liv. I vårt arbete med barn från 0 till 5 år fokuserar vi på näring, vaccination och stimulans. Vi arbetar också med att utbilda föräldrar i hur de kan påverka barnens hälsa och ge den stimulans som är grundläggande för barnens utveckling. Förskolan är också en viktig del för de små barnen. Den är både en förberedelse för grundskolan och en viktig plats för lek, stimulans och trygghet.

För att fånga upp barn i den här åldersgruppen som är i riskzonen för undernäring är det viktigt med tillväxtkontroller. Små barn ska gå på regelbundna hälsokontroller och för att föräldrar ska ha möjlighet att ta sina barn till hälsocentraler måste de vara tillgängliga – även på landsbygden. I vårt arbete stödjer vi uppsökande verksamhet långt utanför städerna så att avståndet inte ska vara ett hinder för att följa barnets utveckling.

Vi arbetar tillsammans med föräldrar för att de ska få mer kunskap om näringsrik mat, alltid utifrån den livssituation som de befinner sig i. Att amma i sex månader är ett sätt att ge barnet näring redan från start.

Här undersöks Dany på en hälsoklinik i Zambia. Undernäring har gjort att hans tillväxt har hämmats.

6 till 14 år

Alla barn har rätt att gå i skolan. Vi vet också att barn som går i skolan har större chanser att ta sig ur fattigdom. På Barnfonden arbetar vi för att barn ska få gå i en trygg skola där miljön är stimulerande och barnvänlig. När barnen är 6 till 14 år lägger vi särskilt stort fokus på grundskolan och att få fler barn att både börja och stanna kvar i skolan.

Vatten och sanitet hör i allra högsta grad ihop med utbildning, inte minst för flickor. För att flickor ska stanna kvar i skolan, och inte sluta på grund av att de har mens, är toaletter avgörande. När det finns separata toaletter med tillgång till vatten kan flickor gå i skolan, alla veckor i månaden. Hygienen är också viktig för att barnen ska hålla sig friska och orka leka och lära i skolan.

Många barn blir gravida eller gifts bort redan innan de fyllt 15 år. Därför är det viktigt att vi pratar om flickors rättigheter tidigt. Sexualundervisning i unga år gör skillnad, men vi vet också att det inte alltid är oproblematiskt att prata om tabubelagda ämnen. Vi arbetar därför aktivt för att förändra attityder och lyfta flickors rätt till sina egna kroppar.

Adalis bor i Guatemala. Hon går i grundskolan och drömmer om att en dag bli läkare.

15 till 24 år

I vårt arbete finns alltid barns rätt till trygghet och skydd med som en grund. I den här åldersgruppen med tonåringar och unga vuxna lägger vi mycket fokus på frågor som rör sexuell hälsa och familjeplanering.

När barnen blir äldre ökar risken att de utsätts för våld i skolan och att de kan tvingas till arbete i farliga miljöer. Unga flickor riskerar att bli bortgifta och att tvingas sluta skolan innan de gått klart. Unga pojkar har större risk att hamna i gängkriminalitet. För att få till en förändring som varar måste både barn och vuxna känna till sina rättigheter – och framför allt måste de själva vara med i utvecklingen.

Åldersgränsen för när ett fadderskap avslutas är 24 år. Vi får ibland frågor från våra faddrar om varför fadderskapet inte avslutas automatiskt när barnet blir 18 år.

– Vårt mål är att barnen ska bli självständiga och växa upp till trygga vuxna där de känner till sina rättigheter. Därför är det viktigt att vi ser till den bro som finns mellan barndom och vuxenliv. En del pluggar vidare när de är runt 18 år och andra har hoppat av skolan. Vi vet att stödet ett par år in i vuxenlivet kan ha en livsavgörande betydelse, säger Anna Fallgren.

I vårt arbete med tonåringar och unga vuxna är försörjning och utbildning ett prioriterat område. Genom att skapa lokala arbetstillfällen, stimulera företagande och stödja unga att hitta en väg in på arbetsmarknaden utvecklas ekonomin i hela samhället.

På Barnfonden ordnar vi yrkesutbildningar i samarbete med våra lokala partners. Det är till exempel utbildningar inom mekanik, sömnad och mjölkproduktion. Dessa kombineras med kurser i enklare bokföring, sparande och affärsutveckling för framtida egenföretagande.

Arbetet med försörjningsfrågor startar tidigt. Vi kan redan i skolåldern stimulera barns självförtroende och kreativitet för att de senare i livet ska våga vara nytänkande och tro på sin egen kapacitet.

Mamta, 22 år, lär sig skrädderi och sömnad under sin yrkesutbildning i Rajasthan, Indien.

Barnfondens faddrar gör långsiktigheten möjlig

Vi är experter på att arbeta integrerat med hela barnet och hela samhället. Helheten finns med i allt vi gör av den enkla orsaken att våra fokusområden – hälsa, utbildning, försörjning och barns rätt till trygghet, skydd och möjlighet att påverka – är beroende av varandra.

För att kunna ta tag i de svåra frågor som vi på Barnfonden driver varje dag krävs ett stort förtroende på plats. För att bygga upp relationer som behövs för att få till en förändring måste vi arbeta över tid. Alla våra faddrars långsiktiga stöd gör det möjligt för oss att finnas på plats i generationer.