Så här följer vi barnens utveckling

Ett femårigt barn i Mali har andra behov än en tioåring i Bolivia. I Barnfondens arbete utgår vi därför alltid från tre åldersgrupper. Det gör vi för att barnen ska må så bra de kan ­– just precis nu. Vi ser också framåt – den grund som barnen får nu ska hjälpa dem att på sikt bli självständiga vuxna som kan kliva in i vuxenlivet med trygga steg.

Adalis är 6 år och bor i Guatemala. Hon går i grundskolan och drömmer om att en dag bli läkare.

Vi återkommer till helheten

Vi vill att du som stödjer oss ska ha en god inblick i hur vi arbetar. Något som vi ofta lyfter är helhetsperspektivet. Att vi återkommer till det, om och om igen, är för att det genomsyrar allt vi gör.

När vi omfamnar helheten gör vi det utifrån olika åldersgrupper. Här berättar vi om hur vi fokuserar på olika delar beroende på hur gammalt barnet är. För vi vet att barns behov skiljer sig i olika åldrar och från barn till barn.

– Vi tar alltid hänsyn till miljön som finns runtomkring barnet. Den kan se väldigt olika ut mellan länder men också variera från ett område till ett annat. Hur skolsystemet fungerar och vilka sjukdomar som är vanliga påverkar också vad vi väljer att fokusera på, berättar Anna Fallgren, programhandläggare på Barnfonden.

Vi arbetar aldrig isolerat med några av våra insatser. Det finns en faktor som är avgörande för att vi ska kunna arbeta långsiktigt och det är stödet vi får från våra faddrar och andra givare. En del av våra faddrar har stött oss i över 20 år. Det är stort!

Här undersöks Dany, fem år, på en hälsoklinik i Zambia. Undernäring har gjort att hans tillväxt har hämmats.

0 till 5 år

När barnen är små skapas grunden för deras fortsatta liv. I vårt arbete med barn från 0 till 5 år fokuserar vi på näring, vaccination och stimulans. Vi arbetar också med att utbilda föräldrar i hur de kan påverka barnens hälsa och ge den stimulans som är grundläggande för barnens utveckling. Förskolan är också en viktig del för de små barnen. Den är både en förberedelse för grundskolan och en viktig plats för lek, stimulans och trygghet.

För att fånga upp barn i den här åldersgruppen som är i riskzonen för undernäring är det viktigt med tillväxtkontroller. Små barn ska gå på regelbundna hälsokontroller och för att föräldrar ska ha möjlighet att ta sina barn till hälsocentraler måste de vara tillgängliga – även på landsbygden. I vårt arbete stödjer vi uppsökande verksamhet långt utanför städerna så att avståndet inte ska vara ett hinder för att följa barnets utveckling.

Vi arbetar tillsammans med föräldrar för att de ska få mer kunskap om näringsrik mat, alltid utifrån den livssituation som de befinner sig i. Att amma i sex månader är ett sätt att ge barnet näring redan från start.

6 till 14 år

Alla barn har rätt att gå i skolan. Vi vet också att barn som går i skolan har större chanser att ta sig ur fattigdom. På Barnfonden arbetar vi för att barn ska få gå i en trygg skola där miljön är stimulerande och barnvänlig. När barnen är 6 till 14 år lägger vi särskilt stort fokus på grundskolan och att få fler barn att både börja och stanna kvar i skolan.

Vatten och sanitet hör i allra högsta grad ihop med utbildning, inte minst för flickor. För att flickor ska stanna kvar i skolan, och inte sluta på grund av att de har mens, är toaletter avgörande. När det finns separata toaletter med tillgång till vatten kan flickor gå i skolan, alla veckor i månaden. Hygienen är också viktig för att barnen ska hålla sig friska och orka leka och lära i skolan.

Många barn blir gravida eller gifts bort redan innan de fyllt 15 år. Därför är det viktigt att vi pratar om flickors rättigheter tidigt. Sexualundervisning i unga år gör skillnad, men vi vet också att det inte alltid är oproblematiskt att prata om tabubelagda ämnen. Vi arbetar därför aktivt för att förändra attityder och lyfta flickors rätt till sina egna kroppar.

Mamta, 22 år, lär sig skrädderi och sömnad under sin yrkesutbildning i Rajasthan, Indien.

15 till 24 år

I vårt arbete finns alltid barns rätt till trygghet och skydd med som en grund. I den här åldersgruppen med tonåringar och unga vuxna lägger vi mycket fokus på frågor som rör sexuell hälsa och familjeplanering.

När barnen blir äldre ökar risken att de utsätts för våld i skolan och att de kan tvingas till arbete i farliga miljöer. Unga flickor riskerar att bli bortgifta och att tvingas sluta skolan innan de gått klart. Unga pojkar har större risk att hamna i gängkriminalitet. För att få till en förändring som varar måste både barn och vuxna känna till sina rättigheter – och framför allt måste de själva vara med i utvecklingen.

Åldersgränsen för när ett fadderskap avslutas är 24 år. Vi får ibland frågor från våra faddrar om varför fadderskapet inte avslutas automatiskt när barnet blir 18 år.

– Vårt mål är att barnen ska bli självständiga och växa upp till trygga vuxna där de känner till sina rättigheter. Därför är det viktigt att vi ser till den bro som finns mellan barndom och vuxenliv. En del pluggar vidare när de är runt 18 år och andra har hoppat av skolan. Vi vet att stödet ett par år in i vuxenlivet kan ha en livsavgörande betydelse, säger Anna Fallgren.

I vårt arbete med tonåringar och unga vuxna är försörjning och utbildning ett prioriterat område. Genom att skapa lokala arbetstillfällen, stimulera företagande och stödja unga att hitta en väg in på arbetsmarknaden utvecklas ekonomin i hela samhället.

På Barnfonden ordnar vi yrkesutbildningar i samarbete med våra lokala partners. Det är till exempel utbildningar inom mekanik, sömnad och mjölkproduktion. Dessa kombineras med kurser i enklare bokföring, sparande och affärsutveckling för framtida egenföretagande.

Arbetet med försörjningsfrågor startar tidigt. Vi kan redan i skolåldern stimulera barns självförtroende och kreativitet för att de senare i livet ska våga vara nytänkande och tro på sin egen kapacitet.

Ni faddrar gör långsiktigheten möjlig

Vi är experter på att arbeta integrerat med hela barnet och hela samhället. Helheten finns med i allt vi gör av den enkla orsaken att våra fokusområden – hälsa, utbildning, försörjning och barns rätt till trygghet och skydd – är beroende av varandra.

För att kunna ta tag i de svåra frågor som vi på Barnfonden driver varje dag krävs ett enormt förtroende på plats. För att bygga upp relationer som behövs för att få till en förändring måste vi arbeta över tid. Alla våra faddrars långsiktiga stöd gör det möjligt för oss att finnas på plats i generationer.

Utöver det stöd som faddrar och andra givare ger kan vi som organisation, med bland annat stöd från Sida/ForumCiv, EU och Radiohjälpen, gå in med större och specifika insatser i ett område. Till exempel kan det vara att bekämpa könsstympning i ett område där vi har arbetat länge. Det här är insatser som ger stöd till fadderbarnen, men också till bredare och till fler. Som fadder kan du känna att ditt stöd hjälper oss att bygga en bra grund som förändrar liv, både nu och för framtiden.