Situationen i Östafrika akut – värsta torkan på fyra decennier

Läget på Afrikas horn är akut. Prognoser visar att den kommande regnsäsongen i oktober-december riskerar att bli den femte misslyckade i följd sedan 2020. Tusentals barn löper nu risk att dö av svält och sjukdomar relaterade till torkans förödande konsekvenser.

Över 36 miljoner människor i regionen påverkas av den svåra torka som är den värsta på över 40 år. Bland annat är nästan fem miljoner barn akut undernärda och över 16 miljoner människor saknar tillräckliga mängder vatten. Man räknar med att nästan nio miljoner boskap hittills dött till följd av torkan vilket i sin tur innebär att familjer förlorar både inkomster och viktig näring i form av till exempel mjölk att ge till sina barn.

Halaku, 30 år, bor med sina barn i Fentale i Etiopien. Familjens situation är mycket svår på grund av torkan. Boskapen är i dåligt skick och ger inte många droppar mjölk.

Invasionen av Ukraina förvärrar ytterligare

De senaste åren har bland annat Covid-19 pandemin gjort situationen i Östafrika ännu svårare, och nu bidrar kriget i Ukraina till att ytterligare försvåra för människor i de redan hårt ansatta områdena. Omvärldens blickar vänds bort från den akuta kris som pågår i regionen och media uppmärksammar inte torkans konsekvenser i tillräckligt hög grad. Invasionen av Ukraina har också drivit upp priserna på både mat och bränsle, bland annat eftersom export av viktiga livsmedel och gödsel har begränsats.


Augusti-september 2022                                          Prognos: oktober 2022-januari 2023


Klimatförändringarnas effekter
riskerar barns trygghet

Vi på Barnfonden ser tydligt att klimatförändringarna både direkt och indirekt leder till ökat våld mot barn och vi försöker få makthavare att förstå och uppmärksamma detta ofta förbisedda samband. Vi arbetar dessutom varje dag året runt för att förändra situationen och minska den otrygghet och utsatthet som klimatkrisen ger upphov till för barn. I torkans spår tas många barn ur skolan för att i stället bidra till familjens försörjning. I Kenya, ett av de länder där Barnfonden driver projekt, tvingas mer än vart femte barn in i barnäktenskap för att föräldrarna inte har råd att försörja hela familjen. Landet har en snabbt ökande befolkning med över 24 miljoner barn under 18 år. 45 procent av dessa barn lever redan idag i eller på gränsen till fattigdom.

När Barnfondens generalsekreterare Martina Hibell nyligen besökte Kenya fick hon själv bevittna torkans förödande konsekvenser. Man räknar med att upp emot nio miljoner boskapsdjur hittills dött till följd av torkan.

Även Etiopien, där Barnfonden har omfattande verksamhet, är hårt drabbat av torkan. Att majoriteten av befolkningen är beroende av jordbruk gör dem särskilt sårbara när regnet uteblir. Brist på vatten, mat och andra förnödenheter försvåras också ytterligare av konflikten i regionen Tigray som pågått i snart två år.


Musa, 9 år, är en av Halakus söner. Här utanför familjens hus.

Vad gör Barnfonden?

Tillsammans med vårt nätverk ChildFund Alliance gör vi just nu en stor akutinsats i Kenya och Etiopien. Huvudsyftet är att ge barn och familjer näringsrik kost, rent vatten och trygghet i en mycket svår situation. Men också att minska de konflikter som ofta följer i klimatkatastrofernas fotspår, ge mat och vatten till den för familjerna så viktiga boskapsdjuren samt att förse familjer med hygienprodukter, till exempel så kallade dignity kits till kvinnor och flickor.

Sedan drygt ett år tillbaka driver vi ett sötpotatis-projekt tillsammans med ChildFund Tyskland och Childfund Kenya med stöd av Barnfondens månadsgivare. Projektet kommer att ge näring åt 12 000 barn i de norra delarna av Kenya. Här kan du läsa mer om projektet.

En konsekvens av torka och andra naturkatastrofer är bland annat att risken för barnarbete ökar. Sedan våren 2021 driver vi därför ett projekt i Dugda i Etiopien  som fokuserar på att stoppa barnarbete.

Torkan i Östafrika är en av vår tids största humanitära kriser och nu måste världen agera med kraft för att undvika en ny svältkatastrof. Barnfonden är på plats och vi behöver så mycket stöd vi kan få för att kunna förse ännu fler barn och familjer med mat, rent vatten och trygghet.

Läs mer

Torkan i Östafrika en katastrof för Ayane

Rado från Etiopien oroar sig på grund av torkan

Hakalu oroar sig för sina barn och framtiden

Om Barnfonden och ChildFund Alliance

Barnfonden är en religiöst och partipolitiskt obunden barnrättsorganisation som med barnet i fokus adresserar grundläggande orsaker till fattigdom och utsatthet. Tillsammans med våra givare – privatpersoner, företag, institutioner, stiftelser – samt barn, familjer och personal i våra programområden arbetar vi varje dag för att ge fler barn i världen en trygg uppväxt och en bättre framtid.

Barnfonden ingår i det globala nätverket ChildFund Alliance vars 11 medlemmar stödjer över 23 miljoner barn i 70 länder. Vi arbetar långsiktigt och utifrån ett helhetsperspektiv på barns behov. Vi kämpar för att förbättra barns och familjers villkor genom att fokusera på utbildning, hälsa, försörjning och barns rätt till trygghet och skydd. Vi arbetar dessutom för att förebygga katastrofer och öka beredskapen i områden som drabbas hårt av klimatförändringarnas effekter.