Torkan i Östafrika gör livet svårt för Halaku

Halaku är 30 år gammal och bor i Fentale i Etiopien. Hon har aldrig gått i skolan och gifte sig som sjuttonåring. Tillsammans med sin man har hon sex barn; Iftu, 11, Usman, 9, Keneni, 9, Musa 4, Tahir, 3 och Bilisae, 1. Familjen har en liten farm på 0,75 hektar mark där de odlar majs, men på grund av uteblivet regn och höga priser på gödsel har skörden blivit dålig.

– Det huvudsakliga problemet i det här området är torka. Den har blivit värre nu sedan januari i år. På grund av detta är det svårt att hitta betesmarker till våra boskapsdjur och vi måste gå längre och längre sträckor för att hitta mat till dem så att de inte ska dö av svält, säger hon.


Halaku berättar att hon och hennes man tvingas lämna sina barn ensamma hemma under dagarna när de försöker hitta nya betesmarker till sina boskapsdjur.

– Jag kan bara ge barnen frukost och middag eftersom det är det enda vi har råd med. Det vi oftast äter är majsbröd eller majsgröt. Under dagen äter barnen allting de hittar, även damm, eftersom det inte är någon där som ser efter dem, berättar Halaku.


Som en konsekvens av detta blir barnen ofta sjuka och får diarré. Nyligen blev Halaku tvungen att ta sitt yngsta barn, Bilisae ett år, till ett hälsocenter.

– De sa att han fått en vattenburen sjukdom. Vår enda vattenkälla är en närliggande damm och vattnet där är inte rent.


Även de andra barnen i familjen har behövt besöka hälsocentret där de diagnostiserades med undernäring och vattenburna sjukdomar. Halaku berättar att hon inte blev förvånad av att höra att barnen är undernärda, eftersom hon redan vet att de inte får tillräckligt med mat.

– På grund av torkan har vi förlorat 15 får och fem getter bara de senaste tre månaderna. Jag har fyra kor och 20 getter kvar som är svårt påverkade av torkan. Jag är rädd att jag kommer förlora dem med. Vår inkomstkälla är boskap som vi föder upp och säljer, men på grund av torkan är de magra och det finns ingen marknad för dem längre. Resultatet blir att vi inte kan ge våra barn mat.


Halaku berättar att hon hoppas att hennes barn får utbilda sig och får en bättre framtid. Hennes två äldsta barn går redan i skolan och hon planerar att även de andra barnen ska få börja.

– När jag tänker på mina barn oroar jag mig för deras hälsa. Varje gång de är hungriga eller blir sjuka är jag orolig. Jag oroar mig för hur jag ska klä dem. Det har varit så svårt för mig att ge dem vad de behöver.

Läs mer

Värsta torkan på fyra decennier

Torkan i Östafrika en katastrof för Ayane

Rado från Etiopien oroar sig på grund av torkan

Om Barnfonden och ChildFund Alliance

Barnfonden är en religiöst och partipolitiskt obunden barnrättsorganisation som med barnet i fokus adresserar grundläggande orsaker till fattigdom och utsatthet. Tillsammans med våra givare – privatpersoner, företag, institutioner, stiftelser – samt barn, familjer och personal i våra programområden arbetar vi varje dag för att ge fler barn i världen en trygg uppväxt och en bättre framtid.

Barnfonden ingår i det globala nätverket ChildFund Alliance vars 11 medlemmar stödjer över 23 miljoner barn i 70 länder. Vi arbetar långsiktigt och utifrån ett helhetsperspektiv på barns behov. Vi kämpar för att förbättra barns och familjers villkor genom att fokusera på utbildning, hälsa, försörjning och barns rätt till trygghet och skydd. Vi arbetar dessutom för att förebygga katastrofer och öka beredskapen i områden som drabbas hårt av klimatförändringarnas effekter.