För barns trygghet i flyktinglägret Cox’s Bazar

Det här projektet är genomfört och avslutat.

Barnfonden gör med ett stöd på 3,9 miljoner kronor från Radiohjälpen genom insamlingen Musikhjälpen 2019 en insats för barn och unga i världens största flyktingläger, Cox’s Bazar, i Bangladesh. Säkerhetsläget och den humanitära situationen för barnen i flyktinglägret är mycket allvarlig och särskilt utsatt är den för flickor.

Stor risk för barn att bli utsatt för våld

Cirka 900 000 rohingyer, varav drygt 500 000 är barn, lever nu i världens största flyktingläger i Bangladesh. Nära 76 000 barn är under tre år och har levt hela sitt liv i lägret. Risken att bli utsatt för sexuellt våld och könsrelaterat våld är stor, och förutom våldtäkter är påtvingade äktenskap, prostitution, sexuellt slaveri och trafficking, exempel på andra former av sexuellt våld som drabbar många barn och unga bosatta där. De offentliga institutionerna är svaga och respekten för de människliga rättigheterna är bristfällig.

─ Stödet från Radiohjälpen är oerhört glädjande för Barnfonden och för alla barn och unga som lever i lägret som klassas som en av de största humanitära katastroferna i världen, säger Mikael Sallander Hellman, insamlingschef på Barnfonden. Vårt mål är att nå 10 000 barn och unga bosatta i lägret. Dessa barn behöver oss mer än någonsin.

Covid-19 förvärrar situationen

Sexuellt och könsrelaterat våld förvärras av katastrofer som covid-19 då det skapar nya skyddsrisker för barn och utsätter en redan utsatt befolkning som kvinnor och flickor än mer. Behovet av långsiktigt utvecklingsarbete i kombination med humanitära insatser i lägret ökar.

─ Sexuellt våld är vanligt i katastrofområden och vi ser hur det eskalerar när situationen ytterligare försämras, såsom nu av Covid-19. Genom kunskapshöjande insatser och kapacitetsstöd till såväl kvinnor och flickor, som män och pojkar, förebygger och bekämpar vi sexuellt och könsrelaterat våld mot barn och unga. Ett flyktingläger ska vara en plats som erbjuder ett skydd från våld och lidande, inte motsatsen, säger Anna-Maria Romberg, programhandläggare på Barnfonden.

Hälsovård, hembesök, trygga platser och påverkansarbete

Exempel på insatser som Barnfonden kommer genomföra i lägret är:

  • Nå ut till 10 000 barn och unga i åldern 12 – 17 år och säkerställa att de har tillgång till hälsovård för fysisk, psykisk, samt sexuell och reproduktiv hälsa.
  • Genomföra 680 hembesök, och ha en personlig och djupare dialog för att skapa förtroende och öka medvetenheten om tillgängliga tjänster (medicinska, psykosociala, legala) och om hur dessa tjänster kan nås. Alla hembesök kommer att styras av en Covid-19 hälso- och säkerhetsplan och följa de riktlinjer som rekommenderas av myndigheter.
  • Etablera särskilda ”samhällskommittéer” och sociala nätverk för att skydda barn och unga som utsätts för eller är i riskzonen för våld, för att de ska få så smidig hjälp som möjligt.
  • Skapa Trygga platser för barn och unga i åldern 12 – 17 år, uppdelat mellan pojkar och flickor. Här får ungdomar lära sig om bland annat barns rättigheter samt hur och var de kan söka hjälp. Detta skall vara en trygg plats och ett säkert utrymme för djupare samtal angående sexuellt och könsrelaterat våld.
  • Engagera 100 religiösa ledare och Madrasha-lärare i barnskydd och motverkande av sexuellt våld.
  • Arbete med över 300 lärare (som redan arbetar i etablerade lärocenter) och 1100 lokala myndighetsrepresentanter. Barnfondens arbete hjälper unga som utsatts för och/eller riskerar sådant våld, med stöd om vart de ska vända sig.

Läs mer

Musikhjälpens hemsida

Så här används pengarna från Musikhjälpen 2019

Musikhjälpens auktion på Tradera