Syster P med armband för systerskap

Syster P började som en rolig idé. Två kreativa systrar som tog hem material och inspiration från långväga resor och började göra smycken. Idag är Syster P väletablerat på smyckeskartan och finns i flera länder utanför Norden. Deras engagemang för Barnfonden märks också ute i världen. Armbandet Sister Power är framtaget till förmån för vårt arbete med att förbättra tjejers situation i Etiopien och Indien.

Annikki Schaeferdiek och Emma Haegerström hämtar inspiration till sin design från sina resor. Deras handgjorda smycken och sjalar finns i ett flertal länder.

Valet att satsa helhjärtat

Det var i Shanghai allt började. Annikki Schaeferdiek och Emma Haegerström besökte en pärlmarknad där de såg halvädelstenar i alla möjliga färger. De köpte med sig stenar hem och började själva tillverka smycken som de sålde i liten skara. Kundkretsen växte sig snabbt stor och 2010 bestämde sig systrarna att satsa helhjärtat på Syster P.

– Det fanns inga alternativ för företaget hade vuxit och vi kunde inte längre ha det som en fritidssysselsättning. Vi identifierade oss så mycket med Syster P och ville inte bara lägga ner. Vi är kreativa och har alltid gillat att göra affärer så steget att satsa helhjärtat var stort och litet på samma gång, berättar Annikki.

Från vag idé till tydligt projekt i Etiopien

Syster P säljer sina handgjorda smycken och sjalar i 13 europeiska länder. Tanken på ett samarbete med Barnfonden är också något som har vuxit under åren. Från vag idé till ett tydligt projekt. Syster P beskrev vad som var viktigt för dem och hur de vill arbeta. En grundläggande del var att projektet skulle vila på en grundsyn där människorna som deltar betraktas som aktörer och där all deras kraft och potential lyfts fram och tas tillvara. Barnfonden hjälpte till att hitta ett projekt som rimmar väl med det som Syster P står för: En stark kvinna som fattar sina egna beslut och går sin egen väg.

Armbandet Sister Power säljs till förmån för Barnfonden. Armbandet finns i olika färger, här i brons.

Stor respons från kunder

Sedan hösten 2014 har Syster P gett bidrag till Barnfondens arbete med tjejklubbar i Etiopien och Indien.  Armbandet Sister Power säljs till förmån för arbetet med unga tjejer och Annikki berättar att responsen varit stor:

– Vi har fått otroligt fin respons, både på själva armbandet och idén bakom. Våra kunder ser det som ett sätt att hjälpa och samtidigt ta ställning: Jag vill stödja mina medsystrar!

”Känner mig trygg som företagare att stödja”

När ett projekt pågår får Barnfonden återrapportering om effekterna både under tiden projektet är igång och när det är avslutat. Annikki valde att samarbeta med Barnfonden för hon upplever att hon då kan vara nära projektet. Avståndet mellan henne själv och tjejerna på tjejklubbarna känns inte så långt när hon hela tiden kan följa projektets utveckling. Annikki understryker att det har varit viktigt att kunna se effekterna av arbetet och att hon som företagare då kan känna sig trygg. När kunderna frågar om vad pengarna går till kan hon berätta att stödet gör stor skillnad för unga tjejer i Etiopien och Indien.

Insatser i Etiopien och Indien

I de områden i centrala Etiopien som Barnfonden stödjer arbetar vi med att motverka så kallade skadliga traditionella sedvänjor. Det yttrar sig bland annat genom kvinnlig könsstympning och barnäktenskap. Om tjejernas liv i dessa områden ska förändras måste hela samhället förändras. Därför samarbetar vi med beslutsfattare i området, religiösa ledare, skolpersonal, föräldrar och framför allt tjejerna själva.

En viktig del i det här utvecklingsarbetet är tjejklubbar som har startats på skolor. Här hjälps tjejerna åt att lösa problem och pratar om skadliga traditioner som unga tjejer riskerar att utsättas för, till exempel könsstympning, tidiga äktenskap och skadligt barnarbete.

Tjejklubbarna arbetar även för att förhindra att tjejer stannar hemma från skolan när de har mens. Till exempel köps det in symaskiner och tyg så att tjejerna kan sy sina egna trosor, eftersom alla inte har råd med underkläder. Att tjejer fullföljer skolan är viktigt både för deras egen och för samhällets utveckling.

Syster P stödjer från och med 2021 Barnfondens insatser i Indien. Här handlar det om att öka jämlikheten och minska flickors utsatthet i 50 utsatta samhällen i Rajasthan. Om att bekämpa de problem som särskilt drabbar flickor och unga kvinnor, till exempel barnarbete, tidiga äktenskap, tonårs­gravidi­teter och så vidare. Samt förändra atti­tyder och se till att flickor­na får börja och gå klart i skolan.

Könsdiskrimineringen är av olika orsaker fortfarande utbredd i det indiska samhället. Flickor hindras från att utbilda sig, deras hälsoproblem ses som mindre viktiga och det finns ett bristande samhällsengagemang för att skydda flickor och försvara deras rättigheter. De utsätts för könsbaserat våld, barnarbete, trafficking och barnäktenskap. De förnekas självbestämmande, rörelsefrihet och ekonomisk självständighet. Det har hänt mycket positivt under senare decennier och flickors och kvinnors situation är generellt sett mycket bättre idag än tidigare. Men det är fortfarande en mycket svår situation för många av dem i Indien. Och det blir inte lättare av att fattigdomen , inte minst på landsbygden, fortfarande är utbredd.

Över 1 285 000 kronor till Barnfondens arbete

Sedan 2014 har Sister Power-armbandet bidragit med drygt 1 285 000 kronor till Barnfondens arbete med tjejklubbar.

Köp Sister Power-armbandet