Nu har barnen i Dugda en ny skola

Tack vare stöd från Barnfondens givare och företaget Jollyroom har barnen på Shubi Gemo-skolan i Dugda i Etiopien nu en skola de trivs i och känner stolthet över. Fler klassrum, tillgång till rent vatten, separata toaletter för tjejer och ett odlingsprojekt som barnen deltar i med stort intresse har förbättrat både elever och lärares vardag avsevärt.

Stort lokalt engagemang

Engagemanget för skolan har funnits länge. Kvinnorna i byn Shubi Gemo har under lång tid kämpat för en barnvänlig skola där eleverna slipper trängas i överfulla klassrum. Att skolan är betydelsefull för alla i området blev snabbt uppenbart Susanne Melms, värvningsansvarig på Barnfonden, som besökte Dugda och skolan innan pandemin bröt ut i början av 2020, då man firade att en del av de nya lokalerna var klara med en stor invigning. Hon berättar:

– Skolan betyder oerhört mycket för Shubi Gemo. På invigningen var det dans, musik och tal – och väldigt många glada barn. Området är mycket fattigt och en bra skola ger barnen här nya möjligheter för framtiden.

Stämningen var uppsluppen och förväntansfull när det äntligen var dags för invigningen av Shubi Gemo-skolan i Etiopien. Barnfonden var med för att fira tillsammans med skolbarn, skolpersonal och vår lokala partner. På plats fanns också barn och vuxna från byn Shubi Gemo och ett etiopisk TV-team som filmade firandet.

Lilly Omondi (t.v.) är landschef för vår samarbetspartner, ChildFund Etiopien. Här tillsammans med Susanne Melms och Catherine Larsson från Barnfonden under invigningen av nya klassrum i början av 2020.

Mer plats för eleverna i klassrummen

När Barnfonden gick in med stöd för att rusta upp och bygga nya klassrum tog vi tillvara på engagemanget som redan fanns. Lokalbefolkningen har varit engagerad och drivande i vårt skolprojekt och det är en viktig faktor för att resultatet ska bli hållbart.

Möten med barn, föräldrar, skolpersonal och myndigheter i Shubi Gemo har lagt grunden för vårt skolprojekt som har resulterat i det här:

 • Fyra nya, inredda klassrum, inkl. 194 skolbänkar
 • Nyinstallerad elektricitet på skolan som delvis drivs av solceller
 • Regnvattenbehållare finns numera på skolan för att eleverna ska kunna sköta sin hygien
 • Klassrummen är möblerade på ett barnvänligt vis med bänkar, tavla, stolar och bord
 • Separata toaletter för killar och tjejer
 • Barn och skolpersonal har utbildats i hygien och sanitet

Nya klassrum ger mer utrymme åt eleverna.

Vattenpump och rinnande vatten att tvätta händerna i efter toalettbesök.

Nya toaletter och hygienutbildning

Shubi Gemo-skolan har tidigare saknat toaletter och det påverkar både hälsan och jämställdheten bland eleverna. När flickor har en separat toalett att gå till är sannolikheten större att de stannar i skolan, även när de har mens. De nya toaletterna finns i anslutning till skolan. Som en del i arbetet med hygien och sanitet har i eleverna också fått utbildning inom samma tema.

Både lärare och elever har fått lära sig:

 • Hur de sköter sin hygien – däribland hur de ska tvätta händerna på rätt sätt
 • Hur de skyddar sig från vattenburna sjukdomar
 • Hur de tar hand om skräp och håller skolmiljön ren

Gamla och nya toaletter på skolan.

Klimatsmart odlingsprojekt

Med målet att göra skolan klimatvänlig och mer attraktiv för eleverna startades ett odlingsprojekt där elever och lärare tillsammans planterat träd som har stor motståndskraft mot klimatförändringarna. Nu är det eleverna som ansvarar för odlingarna vilket ökar deras kunskap om och gör dem mer involverade i det lokala miljö- och klimatarbetet.

Odlingsprojekt där lärare och elever gemensamt planterar träd.

Fakta om utbildning i Etiopien

 • 26,9 miljoner barn går i förskola eller grundskola.
 • 99,9% av alla barn i Etiopien börjar grundskolan.
 • 85,2% avslutar femte klass.
 • 54% avslutar åttonde klass.
 • 2,6 miljoner barn i grundskoleålder går inte i skolan.
 • 63% av barnen i låg- och mellanstadium når inte de grundläggande kunskapskraven i skolan.

Källa: UNICEF (https://www.unicef.org/ethiopia/learning-and-development)