Hur länge är jag fadder?

Ett fadderskap är inte bindande, du kan avsluta det när du vill. När barnen tar steget ut i vuxenlivet avslutas fadderskapet. Som längst pågår det till 24 års ålder, men det kan också hända att det avslutas långt innan dess. Det kan bland annat bero på att familjen blivit självförsörjande och därmed klarar sig helt på egen hand. Eller att de har flyttat till ett annat område.

Vi informerar alltid dig som fadder vilka omständigheter som ligger bakom ett avslut.

Kontakt med barnet enligt vår barnskyddspolicy

När barnet inte längre är inskrivet i vårt fadderprogram går det inte längre att ha kontakt via brev eller på annat sätt. Detta för att skydda barnens integritet. Det är en del av vår barnskyddspolicy som du kan läsa här: Barnfondens barnskyddspolicy

Läs mer om brevskrivning och få tips på saker du kan skriva om.