”Första gången jag blev fadder var jag ung student. Då delade jag kostnaden med en kompis”

Vårt arbete för att ge barn en bättre framtid finansieras till 86 procent av privata donationer.  ­­Men vem är det egentligen som ger? I en serie porträtt vill vi hylla våra givare. Först ut: Marc Jeroense från Karlskrona, företagsgivare sedan 2019.

Hej Marc, varför stöttar du Barnfonden?

– Det är självklart för mig att om man har ett företag som går bra, då har man en moralisk plikt att ge till organisationer som kämpar för de som är mindre lyckosamma. Att det blev just Barnfonden var för att jag har lång erfarenhet av fadderskap privat. Första gången jag blev fadder var jag ung student. Då delade jag kostnaden med en kompis eftersom jag inte hade råd att betala hela summan själv. Jag tycker att man ska ge en slant om man kan.

Har det alltid varit självklart för dig att vilja hjälpa till?

-Jag kom in i tankesättet genom mina föräldrar. De berättade om hur andra världskriget påverkade Nederländerna. Landet var ockuperat under hela kriget. Det är inte som i Sverige där vi haft fred i mer än 200 år. Av krig får man en medvetenhet om att det inte är en självklarhet att ha det bra utan att man också kan leva i tider när man har det svårt. Nu med krigen i Ukraina och Gaza tror jag fler förstår att man kan behöva stöd. Min födelsestad i Nederländerna var alldeles sönderbombad och jag växte upp med historier om hur det var då. Vi uppmärksammade årsdagar med tysta minuter och gör det fortfarande. Har man haft det som en del av sin släkts historia då påverkas man på gott och ont.

Vilka projekt har du bidragit till?

– Det första var ett skolprojekt i Etiopien. Jag donerade till det i 2-3 år tills skolan var färdigbyggd. Sen till ett projekt i Indien som Barnfonden drev tillsammans med Radiohjälpen. Nu senast har jag skänkt till ett projekt som ger rent vatten till barn i Kenya. Skolan var roligast för min fru är specialpedagog och har gjort en studie i Tanzania. Det var speciellt på det sättet.

Vilken information har varit roligast att få från Barnfonden?

–  När det går framåt i projekten. Att läsa tidningen nuförtiden är deprimerande med allt elände. Jag letar positiva berättelser om sådant som går på rätt håll så att man får hopp om livet.

Och slutligen, vad är det egentligen du gör på jobbet?

– Jag arbetar med kraftkablar som transporterar energi från vindkraftverk, mellan länder och regioner. Som konsult arbetar jag internationellt med de tekniska frågeställningarna. Det är spännande att få vara en liten kugge i den stora gröna omställningen.