Rent vatten till skolbarn i Kenya

Barn på sex olika skolor får bättre tillgång till rent vatten, sanitet och hygien (WASH) och köksträdgårdar samt ökad kunskap om klimatsmart jordbruk.

Barnen i Kenya betalar ett högt pris för klimatförändringarna

Kenya är ett land hårt drabbat av klimatförändringarna. En stor del av befolkningen lever under fattigdomsgränsen och delar av landet är kraftigt påverkat av torka. Många skolor saknar tillgång till rent vatten och sanitet, vilket ökar risken för att skolbarnen ska drabbas av sjukdomar relaterat till smutsigt vatten och bristande hygien.

Brist på näringsrik mat

De skolor som serverar mat genom matprogram har ofta ingen möjlighet att ge barnen grönsaker vilket är en viktig källa till vitaminer och mineraler. Om tillgång till grönsaker inte heller finns hemma är risken stor att barnen drabbas av undernäring som påverkar deras fysiska och kognitiva förmågor.

Klimatsmart odling ger viktig näring

Genom bidrag från Vatten åt alla har vi startat ett projekt, Integrated School Water & Resilience Building Project, i distrikten Laikipia och Nyeri. Projektet kommer bland annat säkra tillgången till rent vatten, sanitet och hygien (WASH) för barn i sex olika skolor, samtidigt som köksträdgårdar anläggs på  skolgårdarna och klimatsmart jordbruk lärs ut.

Några exempel på aktiviteter

  • Uppsamling av regnvatten från taken på skolorna genom tankar som ansluts till vattenledningsnätet.
  • Tillgång till renings- och filtreringssystem.
  • Renovering av toaletter och uppbyggnad av stationer för handtvätt.
  • Utbildning och information om vikten av rent vatten, god sanitet och handhygien.
  • Anläggning av klimatsmarta köksträdgårdar på skolgårdarna vilka bevattnas genom smarta bevattningssystem. Det som odlas i trädgårdarna används sedan i skolans kök.
  • Utbildning inom klimatsmart jordbruk.

Kort om projektet

  • Projektet pågår mellan 2023-2026.
  • Vi kommer att nå barn mellan 6-12 år i sex skolor, totalt 2400 barn och 60 lärare.
  • I förlängningen nås 10400 lokalinvånare i 2000 hushåll.
  • Projektet genomförs i samarbete med vår lokala partner Pioneer och ChildFund Kenya.