NYHETER OCH AKTUELLT

Projekt för att stärka ungas röster i Indonesien

Extremväder, torka och översvämningar leder till att barns rättigheter på olika sätt hamnar i kläm. På grund av bristande kunskap om klimatet och en omvärld som i första hand prioriterar vuxnas röster i klimatdebatten har barn sämre chanser att påverka utvecklingen i en positiv riktning. Trots detta vill allt fler unga vara med och påverka…

Lekfullt projekt för familjer i Uganda

Barn och lek hör ihop som ler och långhalm. Att barn inte ska arbeta och ta ansvar som vuxna gör, är för många en självklarhet. Men i länder där barn är ekonomiskt och socialt utsatta är frågan om lek och spel inte lika självklar.  På landsbygden i Uganda kan lek ses som ett slöseri med tid…

Akutinsats i översvämningsdrabbade Kenya

I våras kom larm om att klimatfenomenet El Niño skulle leda till stora översvämningar i Kenya under den senare delen av året. Under hösten slog regnet och översvämningarna till med full kraft. Runt 170 personer har dött på grund av översvämningarna och periodvis har över 400 000 människor varit hemlösa. Barnfonden har tillsammans med samarbetspartners…

Jessie Sommarström ny ambassadör för Barnfonden

Jessie Sommarström, årets kock 2022, är ny ambassadör för Barnfonden. Hon utsågs till Årets kvinna i besöksnäringen 2023 och samma år tilldelades hon Gastronomiska akademiens guldmedalj och utsågs till Kockarnas kock. 2021 tog hon även hem andraplatsen i tv-programmet Kockarnas kamp. Samarbetet är ytterligare ett steg mot att fortsätta driva och sprida Barnfondens fokus på…