Lekfullt projekt för familjer i Uganda

Barn och lek hör ihop som ler och långhalm. Att barn inte ska arbeta och ta ansvar som vuxna gör, är för många en självklarhet. Men i länder där barn är ekonomiskt och socialt utsatta är frågan om lek och spel inte lika självklar. 

På landsbygden i Uganda kan lek ses som ett slöseri med tid av föräldrar eller vårdnadshavare som ofta är mer oroade över att skaffa nödvändigheter som vatten, arbeta på sina gårdar och se till att allas magar blir mättade. De ekonomiska hindren är stora, men det finns även en brist på kunskap kring hur lek är bra för barns utveckling och hur det stärker relationen mellan barn och föräldrar. 

Kognitiv, social och fysisk utveckling 

Faktum är att lek och spel är avgörande för barns utveckling på flera olika nivåer. Det är inte bara en rolig och underhållande aktivitet som skapar mening i vardagen, utan det har en betydande inverkan på barns fysiska, kognitiva och sociala förmågor.  

  • Genom lek och spel får barn möjlighet att utforska sin omgivning och utveckla sina fysiska färdigheter. De lär sig att krypa, gå, springa, hoppa och koordinera sina rörelser. 
  • Lekar utvecklar även barns kognitiva utveckling genom att stimulera deras fantasi och kreativitet. Rollspel och imitationslekar övar förmågan att tänka abstrakt och lösa problem.
  • Lekar och spel lär barn att samarbeta, dela med sig, vänta på sin tur och respektera andras åsikter. De utvecklar viktiga sociala färdigheter som empati och konfliktlösning. Lek i grupp är också ett tillfälle att skapa och underhålla vänskaps- och familjerelationer.

Projekt för att främja lek och spel

ChildFunds projekt “Come and play with me i Guludistriktet i Uganda, arbetar med att utbilda och hjälpa vårdnadshavare att förstå hur viktigt det är för barn att få chansen till lek. Projektet sker i samarbete med Legostiftelsen, där fokuset för projektet är att hjälpa föräldrar att leka och umgås med sina barn och lära ut hur man tillverkar leksaker med det som finns tillgängligt hemma. Genom projektet vill man hjälpa föräldrar att bygga en starkare relation med sina barn som bygger på glädje, lekfullhet och gemenskap.  

Nya lärdomar genom lek 

Jackyline, hennes man Bernard och deras tre barn Steward, 10 år, Marvin, 7 år och Racheal, 3 år har deltagit i projektet sedan början av 2022. Jackyline och Bernard, som försörjer familjen med jordbruk har tidigare hindrat barnen från att leka eftersom de ansåg att det var viktigare för dem att hjälpa till med jordbruksarbetet eller hushållssysslorna. Numera är föräldrarna positivt inställda till att låta barnen leka både på egen hand och tillsammans med familjen. Tid som tidigare har ägnats åt hushållssysslor har nu istället blivit tid för fritid och lek. Jackyline och Bernard är ibland själva med och leker med barnen när de har tid över efter jordbruksarbetet. De har märkt en positiv förändring för hela familjen sedan projektet startades.

Jag har fått lära mig hur viktigt det är att ta tiden till att leka med mina barn. Förut brukade barnen inte leka här hemma eftersom jag och min man inte såg nödvändigheten i det och hindrade dem, men nu uppmuntrar vi dem istället.  Barnen är mycket mer närvarande och vi spenderar mer tid tillsammans som en familj, berättar mamma Jackyline.

Läsplattor med utbildningsspel  

Det är inte bara lekar med fysisk aktivitet som främjas med hjälp av projektet. Läsplattor med utbildningsspel och aktiviteter introducerades också till familjer under COVID-19-pandemin och har fortsatt vara en användbar resurs för lärande och engagemang hemma. Läsplattan innehåller gåtor och pussel som hjälper barnen med språket och matematik. Dessutom finns det utbildningsmaterial om nutrition, sanitet och hygien som alla kan ta del av.

Ända sedan vi fått tillgång till läsplattan har barnen börjat prestera bättre i skolan, säger Jackyline.

En förändring som är här för att stanna 

Projektet har bidragit med en positiv förändring i Guludistriktet. Flera av familjerna som deltar i projektet känner att de har fått en ökad förståelse för barns behov av lek och en närmare relation till varandra. Dessutom ser föräldrarna att barnen utvecklar förmågor som de senare kommer ha stor användning av i vuxenlivet.  

“Come and play with me” har gjort ett avtryck på de familjer som deltagit. De traditioner som länge varit centrala i Guludistriktet har fått nya perspektiv att konkurrera med. En förändring som inte bara har visat sig vara positiv för barnen i projektet utan även för föräldrar och vårdnadshavare. En förändring som är här för att stanna.