NYHETER OCH AKTUELLT

Mindre barnarbete och mer skola ökar tryggheten för barnen i Dugda

I vårt projekt, som startade våren 2021, arbetar vi tillsammans med barn och vuxna för att skapa en tryggare framtid för alla i Dugda. Målet är att minska förekomsten av barnarbete i Dugda så att fler barn istället kan få vara barn, kan gå i skolan och utbilda sig.

Vatten åt alla ger rent vatten till barnen i Battambang

Obs! Detta projekt är avslutat men under 2023 startar Barnfonden och Vatten åt alla ett nytt projekt för att ge fler barn tillgång till rent vatten, denna gång i Kenya, ett land hårt drabbat av torka.  Tillsammans med stiftelsen Vatten åt alla ger Barnfonden just nu över 1 500 elever i Battambang-provinsen i Kambodja tillgång…

Välkommen i styrelsen, Maya

Hon har gjort sin röst hörd i ungdomsforum inom både FN och EU. Nu gör hennes engagemang också avtryck i Barnfondens styrelse där Maya Mbog Rosén är suppleant sedan oktober 2020.