Välkommen i styrelsen, Maya

Hon har gjort sin röst hörd i ungdomsforum inom både FN och EU. Nu gör hennes engagemang också avtryck i Barnfondens styrelse där Maya Mbog Rosén är suppleant sedan oktober 2020.

– Mitt engagemang drivs av den rasism som jag själv upplevt – och upplever. Rasismfrågan har varit grunden, men så har det breddats och kopplats ihop med många andra frågor, framför allt barns rättigheter, berättar Maya.


En förändring i samhället i sikte

Utöver sitt uppdrag i Barnfondens styrelse läser Maya kandidatprogrammet, Mänskliga rättigheter, vid Lunds universitet samtidigt som hon studerar juridik och folkrätt. Och det slutar inte här. Maya arbetar också med projektutveckling på TiF (Tillsammans i Förening). En förening som arbetar för att stärka barns och ungas engagemang och organisering.

Maya upplever att det sker en förändring i samhället. En viktig del är att det pratas mer om frågor som rör rasism och diskriminering. Samtidigt beskriver Maya en fara när det går trender i särskilda frågor:

–  Vi har en lång väg kvar och det är oroväckande när rättigheter blir trender. Det är visserligen bra att de uppmärksammas, till exempel så som hållbarhet och rasism gör idag, men det är sociala strukturer och dessa tar tid att förändra. Vi måste arbeta länge, länge och ha tålamod.

”Vi kan inte välja en rättighet”

När Maya berättar om de frågor som hon verkligen brinner för blir sambanden väldigt tydliga. Hon har en förmåga att beskriva ämnen och samhällsstrukturer på ett entusiasmerande och okomplicerat sätt. Efter ett samtal med Maya är det lätt att förstå att hon blir handplockad till internationella ungdomsforum. I dag är hon 22 år och redan vid 17 års ålder blev hon invald i svenska FN-förbundets referensgrupp. Året därefter blev Maya erbjuden att sitta med i Europakommissionens Radicalisation Awareness Network med fokus på att förhindra och motverka våldsam, politisk extremism.

Även om Maya är involverad i mycket finns det en tydlig röd tråd i hennes engagemang – rättigheter.

–  Vi kan inte välja en rättighet. Det kommer som ett helhetskoncept. Barns rättigheter är större än en faktor och vi måste ha ett barnperspektiv i alla frågor som rör människor, avslutar Maya.