Vatten åt alla ger rent vatten till barnen i Battambang

Obs! Detta projekt är avslutat men under 2023 startar Barnfonden och Vatten åt alla ett nytt projekt för att ge fler barn tillgång till rent vatten, denna gång i Kenya, ett land hårt drabbat av torka

Tillsammans med stiftelsen Vatten åt alla ger Barnfonden just nu över 1 500 elever i Battambang-provinsen i Kambodja tillgång till rent vatten. I vårt projekt är rent vatten i fokus och det gör att fler barn får en trygg uppväxt, en bättre hälsa och dessutom möjlighet att tillgodogöra sig sin utbildning.

En informationsskylt om hygien på väg att sättas upp i Basak i Battambang.

Ett samarbete i över tio år

Barnfondens samarbete med Vatten åt alla är nu inne på sitt tionde år. Vatten åt alla är en personalstiftelse som startades på Atlas Copco 1984 och den har genom åren bidragit till att över en miljon människor i världen fått tillgång till rent vatten.

Det nuvarande projektet i Battambang, Kambodja, är den femte insatsen Barnfonden och Vatten åt alla gör tillsammans. Samarbetet startade 2012 då vi borrade brunnar i Mali och därefter har det fortsatt med fler insatser i olika delar av Uganda och Kambodja.

Eleverna på Auromchek-skolan får ökad kunskap om vikten av god hygien genom Vatten åt alla och Barnfondens insats i Battambang, Kambodja.

Till vänster får eleverna på Auromchek-skolan ökad kunskap om vikten av god hygien och till förberedelse inför kampanj på samma tema i byn Pong Toek.

Många saknar säker tillgång till rent vatten

Att ha säker tillgång till rent vatten är grundläggande för ett tryggt liv och det påverkar allt från hälsa till utbildning och försörjning. Idag saknar över 700 miljoner människor globalt säker tillgång till rent vatten. Två miljarder saknar en egen toalett och hundratusentals barn dör varje år på grund av diarré orsakad av smutsigt vatten.

Kambodja är särskilt utsatt

Kambodja har den näst lägsta vattenförsörjningsgraden i Asien med 3,8 miljoner som saknar tillgång till rent vatten. På landsbygden i Battambang lider 21% av alla barn under fem år av diarré. Det är den högsta siffran i hela landet.

En undersökning, som vår samarbetspartner Childfund Kambodja nyligen gjort, visar att diarré och andra vattenrelaterade sjukdomar är en följd av dålig tillgång till rent vatten, toaletter och handtvättställ. Men också av låg kunskap om vikten av god hygien och bra sanitära förhållanden hemma och i skolan. Bara två av de utvalda åtta skolorna har vattenkällor och en skola saknar helt toaletter. Toaletterna på alla skolor behöver renoveras och delas upp för pojkar och flickor och förses med rent vatten för att barnen ska kunna tvätta händerna.

Kunskapsspridning samt tillgång till rent vatten och toaletter

Målet med vattenprojektet är att förbättra hälsan hos både barn och vuxna i Rukh Kiri-distriktet i Battambang. Framförallt genom att minska förekomsten av sjukdomar relaterade till vatten, sanitet och hygien, exempelvis kolera och diarré. Genom bättre tillgång till rent vatten och ökad kunskap om vikten av god hygien så ska förekomsten av sjukdomar minska.

  • Barn i åtta skolor får tillgång till rent och säkert vatten, toaletter och får dessutom lära sig vikten av rent dricksvatten, hygien och sanitet. Denna insats nårdrygt 1 500 studenter (varav ca 660 är flickor).
  • Barn, ungdomar, lärare och byråd lär sig att hålla utbildningar om rent vatten, hygien och sanitet i vilket gör att vi når fler än de 1 500 skoleleverna.
  • Skyltar och posters med vikten av god hygien och sanitet printas, distribueras och sätts upp på skolor och andra offentliga inrättningar.
Borrning av brunn och installation av vattenfilter och handtvättställ i Battambang, Kambodja. En insats som görs i samarbete mellan Barnfonden och personalstiftelsen Vatten åta alla som grundades på Atlas Copco 1984..

Till vänster borrning av brunn på skolan Boeng Thmouy i Battambang. Till höger installation av vattenreningsfilter samt handtvättställ på skolan Prek Taven.

Vatten åt alla – Så här började det

Läs mer

Läs om vårt tidigare Vatten åt alla-projekt i Kambodja