NYHETER OCH AKTUELLT

Sömmerskautbildning – En väg ut ur fattigdom

I Dugda i Etiopen driver Barnfonden ett treårigt ungdomsprojekt med fokus på att förbättra försörjningsmöjligheterna för ungdomar. Genom projektet bygger vi ungdomars förmåga att utöva ett yrke genom utbildning i både teknik och företagande, samtidigt som vi stärker lokala myndigheter och nätverk att tillgodose service och stöd, så att ungdomarna faktiskt kan driva sina företag….

3,9 miljoner i stöd från Musikhjälpen för insats i Cox’s Bazar

Barnfonden har tilldelats 3,9 miljoner kronor från Radiohjälpen genom insamlingen Musikhjälpen 2019. Vi kommer att göra en insats för barn och unga i världens största flyktingläger, Cox’s Bazar, i Bangladesh. Säkerhetsläget och den humanitära situationen för barnen i flyktinglägret är mycket allvarlig och särskilt utsatt är den för flickor. Vår insats handlar i grunden om…

Tillsammans ger vi barn trygghet under pandemin

Barnfonden har genom ChildFund Alliance varit med och samlat in hittills mer än motsvarande 700 miljoner svenska kronor till insatser mot COVID-19. Pengarna går till insatser för att stoppa spridningen av sjukdomen, ge förnödenheter och kunskapshöjande insatser, samt förebygger våld mot barn i länder där våldet ökat i spåren av nedstängningen av samhällen. Nu när…

Skolprojekt i Indien med fokus på klimat och trygg miljö

Hur kan vi kombinera insatser för klimatet med insatser för en tryggare skolmiljö? Hur kan vi få barn som hoppat av skolan att komma tillbaka och stanna kvar? Hur kan vi göra människor i ett redan utsatt område bättre förberedda på en framtid som kommer att präglas av klimatförändringar? Detta är några av de frågor…