Sömmerskautbildning – En väg ut ur fattigdom

I Dugda i Etiopen driver Barnfonden ett treårigt ungdomsprojekt med fokus på att förbättra försörjningsmöjligheterna för ungdomar. Genom projektet bygger vi ungdomars förmåga att utöva ett yrke genom utbildning i både teknik och företagande, samtidigt som vi stärker lokala myndigheter och nätverk att tillgodose service och stöd, så att ungdomarna faktiskt kan driva sina företag.

Worki är 20 år och en av deltagarna i vårt ungdomsprojekt. Worki saknade utbildning men genom projektet fick hon utbildning till sömmerska och stöd att starta ett företag genom kurser i företagande, ”starta eget material” och ett förmånligt och välreglerat företagslån.

Hon driver tillsammans med en grupp unga tjejer en ateljé där man syr återanvändningsbara tygbindor. De har breddat sin verksamhet med fler produkter och tar nu även beställningar på skoluniformer. Företaget går bra och när omkostnaderna är betalda har hon pengar över till sin försörjning.

Worki berättar att hennes liv har förändrats till det bättre. Hon bodde tidigare på landsbygden med sin familj, i en som hon beskriver det begränsad miljö (begränsade kontakter och influenser utifrån). Genom projektet har hon fått kunskaper och färdigheter att driva ett företag som hon kan försörja sig på, men hon har också fått bättre självförtroende och en ny gemenskap.

Worki berättar att genom projektet har hon fått helt nya möjligheter och intressen. Hon är stolt över att tillverka bindor, eftersom de skapar förutsättningar för unga tjejer att sköta sin hygien och till och med gå i skolan. De är praktiska och enkla att använda.

 

Läs mer

Köp en gåva i vår gåvoshop – Bidra till att fler barn och ungdomar kan få en trygg uppväxt, utbildning, god hälsa och en stabil försörjning som unga vuxna.