Tillsammans ger vi barn trygghet under pandemin

Barnfonden har genom ChildFund Alliance varit med och samlat in hittills mer än motsvarande 700 miljoner svenska kronor till insatser mot COVID-19. Pengarna går till insatser för att stoppa spridningen av sjukdomen, ge förnödenheter och kunskapshöjande insatser, samt förebygger våld mot barn i länder där våldet ökat i spåren av nedstängningen av samhällen. Nu när pandemin åter eskalerar behövs bidrag till dessa insatser av bland annat svenska vardagshjältar ännu mer.

Swisha en gåva till vårt arbete för utsatta barn i världen: 901 30 20 ”Rädda liv”

Ambitiös plan som når 5,6 miljoner barn i över 60 länder

Eftersom coronaviruset fortsätter att sprida sig har ChildFund Alliance implementerat en ambitiös COVID-19 Response Plan för att hjälpa barn och deras familjer i mer än 60 länder, där nätverket bedriver verksamhet.

ChildFund satsar nu nästan 80 miljoner USD (över 700 miljoner SEK) i åtgärder som når 5,6 miljoner barn i över 60 länder. Detta inkluderar 44 miljoner USD i nyinsamlade pengar och över 35 miljoner USD i fadderbidrag som omdirigeras för att möta krisens återverkningar för barnen.

Hundra miljoner människor riskerar att hamna i absolut fattigdom

Behovet kunde inte vara mer angeläget. Fram till den 15 december har det globalt rapporterats nästan 71 miljoner smittade och 1,6 miljoner dödsfall orsakade av COVID-19. Världsbanken uppskattar att pandemin kommer att driva så många som 115 miljoner ytterligare människor in i extrem fattigdom i år, och skolstängningar påverkar hundratals miljoner barn.

I april 2020 uppskattades att hälften av världens befolkning var under ”lock down” för att förebygga och stoppa virusets spridning. För många av världens mest utsatta människor har den växande ekonomiska osäkerheten medfört en enorm påverkan på barnen, som drabbas mycket hårt i en nedstängning.

Våldet mot barn har ökat, likaså barnäktenskap och människohandel. Utöver detta har nedstängningen av så många skolor, fått till följd att minst en tredjedel av världens skolbarn inte kunnat få tillgång till undervisning eller skolgång.

Barnfadderskapet har möjliggjort stora och snabba insatser under pandemin

– Tack vare våra generösa barnfaddrar och andra givare har vi möjlighet att vara med och underlätta och skapa lite bättre förutsättningar för miljoner barn och familjer världen över. Barnfadderskapets konstruktion, där faddern stödjer utvecklingsinsatser i hela området där barnet bor, har möjliggjort att vi snabbt kunnat ställa om till det globala nödläge som pandemin orsakat, säger Martina Hibell, Generalsekreterare på Barnfonden.

För att säkerställa att barn och deras familjers hälsa, utbildning och trygghet, har ChildFund Alliance tolv medlemsländer fokuserat på att förhindra att barn och deras familjer blir smittade av coronaviruset, säkerställa att de får den mat de behöver, skydda barnen från psykiskt och fysiskt våld, samt hjälpa barnen att få tillgång till en fortsatt utbildning.

– Eftersom många länder fortsätter att uppleva en topp i antalet COVID-19-fall blir det desto viktigare att nå dem som lider av de betydande ekonomiska svårigheter som denna pandemi har utlöst”, säger ChildFund Alliance Generalsekreterare Meg Gardinier. ”Skadorna från pandemin kommer att vara långvariga om vi inte vidtar aggressiva åtgärder för att stoppa spridningen av viruset och mildra dess negativa effekter på barn.

Många olika typer av insatser som tillsammans minskar smittspridning och mildrar konsekvenserna av en spridning

ChildFund Alliance har bland mycket annat installerat handtvättställ i våra programområden samt i ännu högre utsträckning än vanligt arbetat med att öka tillgången  till rent vatten. Man har informerat människor i våra programområden om vilka symtomen på smitta är och haft stort fokus på att sprida kunskap om vikten av god hygien. Därutöver har väsentligheter så som tvål, handskar och ansiktsskydd distribuerats.

För att säkerställa att barn får mat och annat som de behöver, delar ChildFund Alliance ut kontanta medel till familjer i nöd. Där det funnits möjlighet, utan att riskera vidare spridning av covid-19,  har även mat och grundläggande hushållsartiklar distribuerats direkt till familjerna.

ChildFund Alliance har över 80 års erfarenhet av att göra skillnad för barn i utsatta områden

Med 80 års erfarenhet och verksamhet i mer än 70 länder är ChildFund Alliance väl rustat att skapa en meningsfull skillnad i livet för världens mest utsatta barn, under och efter denna pandemi.

Swisha en gåva till vårt arbete för utsatta barn i världen: 901 30 20 ”Rädda liv”

Läs mer

Läs mer om hur vi och ChildFund Alliance arbetar mot covid-19 och hur fadderskapet påverkas av pandemin