Skolprojekt i Indien med fokus på klimat och trygg miljö

Hur kan vi kombinera insatser för klimatet med insatser för en tryggare skolmiljö? Hur kan vi få barn som hoppat av skolan att komma tillbaka och stanna kvar? Hur kan vi göra människor i ett redan utsatt område bättre förberedda på en framtid som kommer att präglas av klimatförändringar? Detta är några av de frågor vi ställde oss när vi planerade vårt nya skolprojekt i Gogunda i Indien. Ett projekt som finansieras av Riksinsamlingen Världens Barn och som kommer att pågå till 2022.

– Vi kan inte se utbildning och miljö som två isolerade delar. Att gå i skolan handlar inte bara om utbildning, utan det handlar också om att vidmakthålla en trygg skolmiljö, och där är det viktigt att rusta sig för framtiden genom att sätta upp beredskapsplaner. Att fler naturkatastrofer kommer inträffa är ingen nyhet, det är ett faktum, och därför måste vi vara förberedda på detta nu. Genom det här projektet vill vi se till att eleverna är redo att komma tillbaka till skolan, och att de stannar kvar, säger Anna-Maria Romberg som är ansvarig för projektet.

Läs mer om projektet