NYHETER OCH AKTUELLT

Nu ska ungas inflytande i fredsprocesser bli ännu större

Det är Sverige tillsammans med Peru som varit drivande i arbetet med FN:s resolution 2419, som skapats för att öka ungas inflytande i fredsprocesser. Nyligen kom beskedet att säkerhetsrådet antagit resolutionen.  Och de gjorde det enhälligt! Den här resolutionen går helt i linje med hur vi på Barnfonden arbetar för att inkludera barn och unga…

Barnkonventionen blir äntligen svensk lag

Alla barn är individer med egna rättigheter – det är själva grundprincipen i FN:s barnkonvention. Ett år efter att FN antog barnkonventionen, år 1989, började den gälla i Sverige. Nu tar Sveriges regering ytterligare ett steg för barns rättigheter och gör konventionen till lag. Det är ett historiskt beslut som vi på Barnfonden välkomnar varmt. …

Tjejer i fokus när Syster P besökte Etiopien

Annikki Schaeferdiek från företaget Syster P har nyligen kommit hem från sin resa till Etiopien tillsammans med Barnfonden. Det som gjort starkast intryck är de unga tjejer som Annikki fick möjlighet att träffa och prata länge med. Tonårstjejer som lyckats att ändra hela byars syn på tjejers rättigheter.