Barnkonventionen blir äntligen svensk lag

Alla barn är individer med egna rättigheter – det är själva grundprincipen i FN:s barnkonvention. Ett år efter att FN antog barnkonventionen, år 1989, började den gälla i Sverige. Nu tar Sveriges regering ytterligare ett steg för barns rättigheter och gör konventionen till lag. Det är ett historiskt beslut som vi på Barnfonden välkomnar varmt. 

– På Barnfonden har vi alltid barnet i fokus och vårt arbete grundar sig på just barnkonventionen. Att beslutet nu äntligen är taget och att konventionen blir svensk lag är stort. Vi är otroligt glada över beskedet. Nu kommer det att ställas högre krav för att barns rättigheter inte bara ska vara ord utan alltid sättas i främsta rum även i praktiken. En viktig handling för alla barn i Sverige, men också en viktig symbolisk handling mot omvärlden.

Därför kommer en lag göra skillnad

Trots att Sverige ratificerade konventionen för 28 år sedan har den inte fått tillräckligt genomslag i praktiken. Onsdagen den 13 juni 2018 beslutade regeringen att barnkonventionen blir svensk lag och det gör att barns rättigheter får en ännu starkare juridisk ställning. Det kommer att ställas högre krav på myndigheter och domstolar och vidare att följa upp att de tar hänsyn till de rättigheter som finns i konventionen vid beslut som berör barn.

Så här arbetar vi med barnkonventionen

Barnkonventionen har fyra grundprinciper som också är grundpelare för Barnfonden i vårt arbete:

  • Alla barn har samma rättigheter och lika värde – oavsett ålder, kön, etnisk tillhörighet eller var i världen hen är född. Vi tar hänsyn till alla barn och arbetar mot den diskriminering som barn utsätts för på grund av religion, funktionsnedsättningar och sexuell läggning. Vårt fokus är särskilt på de allra mest utsatta som annars ofta hamnar i skymundan.
  • Barnets bästa ska beaktas vid alla beslut som rör barn – Barnfonden har alltid barnet i fokus. Oavsett vad vi gör är det barnets bästa som avgör vad vi ska göra och hur.
  • Alla barn har rätt till liv och utveckling – Barnfonden arbetar för att alla barn ska utveckla sin fulla potential.
  • Alla barn har rätt att uttrycka sin mening och få den respekterad – Barnfonden jobbar med och för barn. Vi hjälper barn att uttrycka sig, stå för sin åsikt, och för att deras röst ska räknas på riktigt.

Läs gärna mer