Barnfonden ger fler barn och familjer tillgång till rent vatten

Tillgång till rent vatten är en mänsklig rättighet och ett av FN:s globala mål. Det är inte bara en nödvändighet för överlevnad och hälsa, utan är också en grund för minskad fattigdom, tillgång till utbildning, mat och motståndskraft mot klimatförändringar.

2,2 miljarder saknar tillgång till rent och säkert vatten

2.2 miljarder människor i världen saknar idag tillgång till rent och säkert vatten. Det vill säga vatten som är säkert att dricka, laga mat och tvätta sig i. Brist på rent vatten ligger bakom sjukdomar som kolera, diarré, dysenteri, hepatit A, tyfoidfeber och polio. Det finns även en stark koppling till undernäring hos barn och därmed en påverkan på barns långsiktiga utveckling fysiskt och mentalt.  

Så många som 829 000 personer dör varje år av diarrésjukdomar orsakade av smutsigt vatten. 297 000 av dessa är barn under fem år.  Det dör alltså över 800 barn om dagen, eller 33 barn varje timme på grund av diarré orsakad av smutsigt vatten.

En av tre i världen saknar tillgång till grundläggande sanitet.

Sjukdom och död är den yttersta konsekvensen av brist på rent vatten, men vattenbrist får följder även inom många andra områden i samhället. 

Exempel på konsekvenser av brist på rent vatten

 • Flickor tvingas gå långa sträckor för att hämta vatten till sina familjer. Detta tar mycket tid vilket leder till att de missar skolan. De riskerar också att utsättas för bland annat sexuella övergrepp och kidnappningar längs vägen. 
 • Möjligheten att bedriva en säker sjukvård är helt beroende av tillgång till rent vatten. Brist på rent vatten inom sjukvården gör att infektioner och sjukdomar sprids snabbt.  
 • Vattenbrist leder till att boskap dör och familjer förlorar både försörjning och mat.  
 • Brist på rent vatten och sanitet i skolor gör att många barn, framförallt flickor, stannar hemma från skolan eller hoppar av helt. Flickor som har mens har inte möjlighet att sköta sin hygien och utsätts för infektionsrisker. 
 • Sårbarheten för klimatförändringar blir större.  

Hur ser det ut i Barnfondens programområden?

År 2050 beräknas fem miljarder människor leva i områden där det råder vattenbrist. De länder där Barnfonden har verksamhet är alla hårt drabbade av klimatförändringarna. Katastrofer som beror på klimatet blir både fler och kraftigare. Stora delar av befolkningen i de länder vi arbetar lever i fattigdom och saknar tillgång till rent vatten. Kenya och Etiopien lider sedan många år tillbaka av svår torka vilket leder till allvarlig vattenbrist. I Uganda saknar mer än hälften av befolkningen rent vatten, och i Indien dör varje år över 60 000 barn under fem år på grund av smutsigt vatten och dålig sanitet.

Men situationen är inte hopplös. Med bra klimatpolitik går utvecklingen att vända. Och WaterAid menar till exempel i en rapport publicerad 2002 att det finns så pass gott om grundvatten i Afrika att länder på kontinenten skulle klara många perioder av torka. Men för det krävs rätt investeringar, bättre användning av existerande teknologi, djupare kunskap hos makthavare och bättre fungerande förvaltning.

Så här ger Barnfonden fler tillgång till rent vatten

Barnfonden arbetar med vattenfrågan på olika sätt och försöker alltid hitta den lösning som passar bäst just i det specifika området. Arbetet med rent vatten, sanitet och hygien är självklara faktorer i Barnfondens helhetsarbete för att alla barn ska få växa upp sunda, hela, trygga, utbildade och glada.

Olika lösningar i stad och på landsbygden

I stadsmiljöer kan det finnas vattenledningar dragna till skolan, men själva vattnet är inte säkert att dricka. Där hittar vi olika lösningar kring att göra vattnet drickbart genom till exempel olika filter eller UV-ljus. På landsbygden där vatten inte finns draget borrar och gräver vi brunnar och ordnar vattensamlingsmekanismer. Även här är det viktigt att vattnet rengörs ordentligt innan det dricks. I katastrofområden kan vi använda oss av vattenreningstabletter om det är det bästa just där.

Rent vatten hänger tätt ihop med sanitet och hygien, och det är en av anledningarna till att Barnfonden också jobbar så mycket med toaletter. I många av våra projektområden finns inte tillgång till toaletter vare sig i hemmet eller i skolan, vilket både leder till förorenat vatten och till att många, i synnerhet flickor, slutar skolan i förtid.

Kunskapsspridning och beteendeförändring

En viktig komponent i vårt arbete med vatten och sanitet är att jobba med kunskap och beteende. I skolor har vi därför grupper med elever och lärare som får lära sig lite extra om vatten, sanitet och hygien och de har sedan ett ansvar att sprida kunskap till de andra barnen. Här kan det handla om fördelarna av att använda toaletter i stället för att uträtta sina behov i naturen, om vikten av att tvätta händerna ordentligt, och om olika risker med att dricka förorenat vatten.

Vi tänker på klimat och miljö

Barnfonden värnar alltid om miljön i vårt arbete, varför vi strävar efter att försörjning av rent vatten ska göras så miljövänligt som möjligt. När det är möjligt använder vi till exempel förnyelsebara energikällor för att behandla vatten med UV-ljus eller för att driva vattenpumpar.

Exempel på insatser vi gör

 • Borrar brunnar och renoverar toaletter på skolor, samt ser till att eleverna har tillgång till bindor, tvål osv.
 • Samarbetar med Solvatten, en bärbar vattenrenare och vattenvärmare som räddar liv.
 • Lär ut hur man odlar med begränsade vattenresurser, distribuerar klimatsmarta grödor och bistår med effektiva bevattningssystem.
 • Informerar kring vattenburna sjukdomar, sanitet och hygien.
 • Bistår med olika typer av vattenrening.
 • Utbildar i hur man underhåller brunnar så att vattnet förblir rent.
 • Bistår med diversifierad vattenförsörjning, som olika anläggningar för uppsamling av vatten som sedan renas.

Stöd vårt arbete med att ge fler barn rent vatten

Som privatperson eller företag kan du på flera olika sätt stödja Barnfondens arbete med att ge fler barn tillgång till rent vatten. Du kan bli månadsgivare eller fadder, stödja våra akutinsatser eller  köpa en gåva i vår gåvoshop