Den här gåvan bidrar till att förverkliga följande av FN:s globala mål:

Ingen hunger
Hälsa och välbefinnande
Rent vatten och sanitet
Bekämpa klimat­förändringarna

Vatten ger liv

NY GÅVA 2019. Brist på rent vatten drabbar barnen värst. Barnfonden arbetar på många sätt för att sprida tillgången till rent vatten. Den här gåvan bidrar till nya brunnar, vattentankar och vattenpumpar i områden där vi arbetar. Gåvan bidrar även till bevattningssystem för ett hållbart jordbruk. För att barn ska få både rent vatten och mat i magen.

Pris: 350 kr
Antal: