Den här gåvan bidrar till att förverkliga följande av FN:s globala mål:

Ingen hunger
Hälsa och välbefinnande
Rent vatten och sanitet
Bekämpa klimat­förändringarna

Vatten ger liv

Tillgång till rent vatten ger stora positiva förändringar och är en förutsättning för utbildning, hälsa, barnskydd och försörjning. Flickor behöver inte längre gå så långt för att hämta vatten som både tar lång tid, är väldigt tungt och utgör risk för sexuella övergrepp. Droppbevattningssystem säkrar trädgårdsodlingarna och regnvattensystem ger säkert vatten i skolorna vilket leder till att fler barn kan slutföra sin utbildning trots utbredd torka. Rent vatten är också livsviktigt för att boskap ska överleva och ge mat och försörjning för familjerna.

Så här arbetar Barnfonden med rent vatten 

 

Pris:
 kr