Trädgårdar på skolor skyddar och engagerar

En skolträdgård bidrar inte bara till en grön oas för elever. Den skyddar också mot översvämningar. I Kambodja arbetar vi med skolträdgårdar som elever både skapar och tar hand om. Tillsammans med sina lärare får eleverna också utbildning i hållbart jordbruk.

– Kambodja är ett land som är hårt drabbat av naturkatastrofer med återkommande perioder av torka och översvämningar. Det gör att många barn inte kan ta sig till skolan och familjer riskerar sin hälsa när mat och rent vatten är en bristvara, säger Catherine Larsson, programhandläggare på Barnfonden.

Höga vattenflöden är under delar av året en vanlig syn i Kratie i Kambodja. Översvämningarna riskerar både människors säkerhet och hälsa.

Catherine ansvarar för vårt klimatprojekt i Kambodja och hon berättar att även olycksfall och övergrepp är ett stort problem som direkt kan kopplas till naturkatastroferna. Och att barnen är de som drabbas hårdast.

– Människorna i områdena vi arbetar i har inte tillräckligt med kunskap eller resurser för att skydda sig när en katastrof inträffar. Vi arbetar därför med att sprida information om var och hur man ska söka skydd när katastrofen inträffar och hur man kan förbereda sig inför nästa översvämning eller torka.

Full aktivitet när det planteras i en av skolträdgårdarna som Barnfonden stödjer.

En grön miljö som barnen trivs i

I vårt klimatprojekt i Kambodja arbetar vi med skolträdgårdar. De skapar en trevlig och hälsosam miljö för barnen att vara i, samtidigt som de skyddar mot översvämningar.

I skolorna får barnen lära sig hur de ska skydda sig från klimatkatastrofer och hantera förändringar i samhället som är en följd av klimatpåverkan. I filmen här berättar Catherine Larsson, programläggare på Barnfonden, mer om barnens engagemang och vad vi gör för att de ska bli bättre rustade.

Ett tydligt och hållbart mål

Vi arbetar för att stärka motståndskraften mot naturkatastrofer i 41 byar i provinsen Kratie i Kambodja. Här når vi cirka 4 500 personer, varav 2 600 barn. Projektet riktar sig både till barn och vuxna i området, men också till myndigheter.

– Myndighetsanställda och vårdpersonal får utbildning i krisberedskap och katastrofhantering. Vi arbetar också för att få en ordentlig krishanteringsplan på plats så att man ska kunna svara snabbt och effektivt när katastrofer inträffar, förklarar Catherine.

Många samhällen i Kambodja är väldigt utsatta till följd av klimatförändringarna och dess konsekvenser. Målet med vårt arbete är att skapa samhällen som kan klara av och begränsa de enorma påfrestningar som naturkatastroferna innebär.

Ett Världens Barn-projekt

Barnfondens klimatprojekt i Kambodja är finansierat genom stöd från Världens Barn.