Den här gåvan bidrar till att förverkliga följande av FN:s globala mål:

God utbildning för alla

Skolböcker ger läslust

Alla barn har rätt att gå i skolan, men många skolor saknar resurser för att bli en bra skola. Med den här gåvan är du med och gör skolor barnvänliga. Klassrum och skolgårdar rustas upp för en bättre skolmiljö. Gåvan ger möjlighet att förse skolan med skolmaterial, vattentankar och toaletter. Allt för att ge barnen läslust och möjlighet till en bra skolgång.

Pris: 200 kr
Antal: