Den här gåvan bidrar till att förverkliga följande av FN:s globala mål:

Ingen hunger
Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt
Bekämpa klimat­förändringarna

Moringaträd

Moringaträdet är en glädjekälla på många sätt. Ur ett hälsoperspektiv kallas det mirakelträd eftersom blommorna, fröna, barken och löven är fyllda av näringsämnen och mängder av vitaminer och nästan alla delar av moringaträdet är ätbara. Det trivs i både mycket torrt och tropiskt klimat och redan det första året växer det 3–4 meter. Trädet är en bra inkomstkälla då det bland annat kan utvinnas mat och olja ur trädet. Produkterna kan säljas på den lokala marknaden och skapa en stabil inkomst.

Bra för klimatet

Som om inte det vore nog så absorberar trädet koldioxid mycket effektivt och binder dessutom jord vilket bidrar till att förhindra ökenspridning, en bra investering för att förbättra klimatet.

Moringaträdets fröns förmåga att användas inom vattenrening har undersökts i flertalet forskningsprojekt, bland annat av Uppsala Universitet*.

100 kronor räcker till ett träd och 500 kronor räcker till en hel dunge, eller närmare bestämt minst 10 träd. Förutom plantor får familjerna även en introduktion till hur trädet kan användas.

Det finns många skäl till att moringaträdet också kallas för mirakelträdet.
Läs mer här! 

*Uppsala Universitet – ”Nya forskningsrön om ”mirakelträdet” Moringa”

Läs mer här

Ange valfritt belopp

 kr