Den här gåvan bidrar till att förverkliga följande av FN:s globala mål:

Ingen hunger
God utbildning för alla
Bekämpa klimat­förändringarna
Ekosystem och biologisk mångfald

Skolträdgårdar

Den här gåvan bidrar till att anpassa skolgårdar så att de blir bättre skyddade mot översvämningar. Med gemensam kraft byggs skolträdgårdar upp. Barn, ungdomar och lärare får utbildning i hållbart jordbruk som klarar torka och översvämningar. Det här är aktiviteter som förbättrar förmågan bland både barn och vuxna att
hantera klimatförändringar och att skydda sig från dess effekter.

Läs mer om vårt arbete med skolträdgårdar.

Pris: 300 kr
Antal: