Get till familj

En get ger en familj nya möjligheter att försörja sig själva. Familjen får även utbildning i getuppfödning och den förstfödda killingen lämnas vidare till en annan familj i byn. Barnen får viktig näring av mjölken och kommande killingar kan födas upp och säljas på marknader för att öka familjens inkomster.

Pris: 450 kr
Antal: