Den här gåvan bidrar till att förverkliga följande av FN:s globala mål:

Ingen fattigdom
Ingen hunger
Bekämpa klimat­förändringarna

Get som ger inkomster

En get ger en familj nya möjligheter att försörja sig själv. Familjen får även utbildning i getuppfödning och den förstfödda killingen lämnas vidare till en annan familj i byn. Barnen får viktig näring av mjölken och kommande killingar kan födas upp och säljas på marknader för att öka familjens inkomster.

Pris: 450 kr
Antal: