Tillsammans ger vi barn en bättre framtid

Klimatförändringar drabbar barnen hårdast.

Ge dem en tryggare framtid.

Barnfonden är en barnrättsorganisation som arbetar i utsatta områden i Afrika, Asien och Latinamerika. Med ditt stöd kan vi ge fler barn utbildning, god hälsa och trygghet i ett föränderligt klimat.

Vår vision är en hållbar värld där barn blir lyssnade på, tas om hand och respekteras.

En värld där alla barn kan säga…

Så här kan du stödja oss

Aktuellt

Barnfonden startar nu ett projekt mot barnarbete i Etiopien. Nyligen publicerade dessutom ChildFund Alliance en rapport om barnarbete, Addressing Child Labour – Lessons Learned from ChildFund Interventions.

Nu kan du få skattereduktion för dina gåvor till Barnfonden. Reduktionen gäller gåvor insatta från och med 1/1 2020 och kommer, om du har rätt till skattereduktion, finnas med i din deklaration för 2021. Läs mer här.

Barnfonden har nyligen beviljats ett stöd på 3,9 miljoner kronor från Musikhjälpen. Vi kommer genomföra en insats för att motverka olika typer av övergrepp i världens största flyktingläger i Cox’s Bazar i Bangladesh. Läs mer om insatsen.

Barnfonden arbetar på flera olika sätt för att värva nya givare som kan bidra till att ge fler barn i världen en trygg uppväxt. Bland annat så har vi två stycken värvarteam som knackar dörr i olika delar av landet. Läs mer om vår värvning.

Vårt arbete

Barns rätt till trygghet i ett föränderligt klimat

Vår verkliga hjärtefråga är barns rätt till ett tryggt liv. Vi sätter alltid barnet i fokus och alla våra insatser syftar till att ge fler barn i världen en trygg uppväxt och en bättre framtid.

Vägen dit går via insatser inom utbildning, hälsa, försörjning, trygghet och skydd samt klimat. Vi arbetar långsiktigt, holistiskt och inkluderande.

Det är vi tillsammans – personal, givare, barn och familjer – som åstadkommer hållbar förändring.

Barnfondens arbete utgår från FN:s barnkonvention. Läs hela barnkonventionen här.

I våra Effektrapporter kan du läsa mer om vilka insatser vi gjort tidigare och hur de gett fler barn i världen en tryggare uppväxt och en bättre framtid.

Om Barnfonden

Barnfonden är en barnrättsorganisation som grundades 1991.

Vi är en del av det internationella nätverket ChildFund Alliance och tillsammans stödjer vi cirka 23 miljoner barn och familjer i fler än 70 länder världen över.

Barnfonden stöds av över 20 000 barnfaddrar och andra månadsgivare.

Barnfondens kontor finns i Malmö.

Barnfondens arbete leds av en oavlönad styrelse.

Barnfondens arbete utgår från FN:s barnkonvention.

Barnfonden har 90-konto och är medlem i branschorganisationen Giva Sverige samt Concord Sverige.

Swisha en gåva som ger barn i världen en bättre framtid: 901 30 20

Aktuellt om vårt arbete

Trädgårdar på skolor skyddar och engagerar

En skolträdgård bidrar inte bara till en grön oas för elever. Den skyddar också mot översvämningar. I Kambodja arbetar vi med skolträdgårdar som elever både skapar och tar hand om.

Sol och vatten för en bättre värld

På Barnfonden drivs vi av att gå samman med andra för att få till en hållbar förändring. Vi kan åstadkomma så mycket mer tillsammans och vi är väldigt stolta och glada för att kunna länka samman en svensk innovation – Solvatten – med vår samarbetspartner i Kenya.

Välkommen i styrelsen, Maya

Hon har gjort sin röst hörd i ungdomsforum inom både FN och EU. Nu gör hennes engagemang också avtryck i Barnfondens styrelse där Maya Mbog Rosén är suppleant sedan oktober 2020.

Följ och gilla oss gärna på Facebook. Är du fadder kan du gå med i vår Facebook-grupp för faddrar.

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev här.

Samarbetspartners