Klimatförändringar och katastrofer drabbar barnen hårdast

Läget är akut i många delar av världen. Fattigdom och hunger ökar på grund av klimatförändringarna, pandemin och kriget i Ukraina. Det är barnen som drabbas hårdast. Bli fadder eller månadsgivare genom Barnfonden. Tillsammans räddar vi liv.

Barnfonden är en barnrättsorganisation som arbetar i utsatta områden i Afrika, Asien och Latinamerika.  Med ditt stöd kan vi ge fler barn utbildning, god hälsa och trygghet i ett föränderligt klimat.  Tillsammans kan vi ge dem en bättre framtid.

Vår vision är en hållbar värld där barn blir lyssnade på, tas om hand och respekteras.

En värld där alla barn kan säga…

Så här kan du stödja oss

Aktuellt

Barnfonden gör just nu en akutinsats i krigets Ukraina. Stöd vårt arbete på plats.

Läs Barnfondens strategi för 2021 – 2025: Keeping Children Safe in a Changing Climate

Genom ett stöd på 3,9 miljoner kronor från Musikhjälpen genomför vi en insats för att motverka olika typer av övergrepp i världens största flyktingläger i Cox’s Bazar i Bangladesh.

Vi arbetar på olika sätt för att värva nya givare som kan bidra till att ge fler barn i världen en trygg uppväxt. Bland annat så har vi värvarteam som knackar dörr i olika delar av landet.

Vårt arbete

Barns rätt till trygghet i ett föränderligt klimat

Vår verkliga hjärtefråga är barns rätt till ett tryggt liv. Vi sätter alltid barnet i fokus och alla våra insatser syftar till att ge fler barn i världen en trygg uppväxt och en bättre framtid.

Vägen dit går via insatser inom utbildning, hälsa, försörjning, trygghet och skydd samt klimat. Vi arbetar långsiktigt, holistiskt och inkluderande.

Det är vi tillsammans – personal, givare, barn och familjer – som åstadkommer hållbar förändring.

Barnfondens arbete utgår från FN:s barnkonvention.

I våra Effektrapporter kan du läsa mer om vilka insatser vi gjort tidigare och hur de gett fler barn i världen en tryggare uppväxt och en bättre framtid.

Om Barnfonden

Barnfonden är en barnrättsorganisation som grundades 1991.

Vi är en del av det internationella nätverket ChildFund Alliance och tillsammans stödjer vi cirka 23 miljoner barn och familjer i fler än 70 länder världen över.

Barnfonden stöds av över 20 000 barnfaddrar och andra månadsgivare.

Barnfondens kontor finns i Malmö.

Barnfondens arbete leds av en oavlönad styrelse.

Barnfondens arbete utgår från FN:s barnkonvention.

Barnfonden har 90-konto och är medlem i branschorganisationen Giva Sverige samt Concord Sverige.

Aktuellt om vårt arbete

Utmaningarna är stora, men tillsammans kan vi lösa dem

Det är oroliga tider och framtiden känns inte alltid så hoppfull. Men trots den ibland överväldigande känslan av mörker tror vi att utvecklingen går att vända. Genom att engagera oss i världen och samarbeta kan vi skapa förändring. Tillsammans är vi starka.

Riv upp beslutet som drabbar världens utsatta

Regeringen gör just nu den största nedskärningen någonsin av Sveriges internationella bistånd. Inget annat EU-land har gjort i närheten av lika stora och snabba nedskärningar av det internationella biståndet. Detta svek mot världens fattiga och förtryckta, och mot Sveriges internationella klimatåtaganden, måste rättas till omedelbart.

Imani flydde för att inte bli könsstympad

När Imani var sjutton år förlorade hennes föräldrar sin inkomst till följd av covid-19-pandemin och kunde inte längre försörja familjen. De var tvungna att lämna sina tre barn hos deras farmor för att leta arbete på andra orter. Imanis farmor planerade att låta Imani och hennes yngre syster Sarah bli könsstympade för att sedan kunna…

Följ och gilla oss gärna på Facebook. Är du fadder kan du gå med i vår Facebook-grupp för faddrar.

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev 

Samarbetspartners